Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

Cysylltu â Ni

Am gymorth, cysylltwch â Llinell Gymorth Cefnogi Busnes:

Ffoniwch: 03000 6 03000

Mae ein Llinell Gymorth ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heblaw gwyliau cyhoeddus.

Neu llenwch y ffurflen isod – rhaid llenwi’r blychau efo seren(*)

Cysylltu a Ni Webform

Cysylltu a Ni Webform

GWYBODAETH CYSYLLTU