Bydd £4.5m yn ychwanegol gan yr UE a Llywodraeth Cymru yn cael ei fuddsoddi yng Nglynebwy i ddenu entrepreneuriaid a busnesau newydd i'r ardal.

Bydd y cyllid yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu canolfan fusnes newydd ar safle'r Gweithfeydd a fydd yn addas i fusnesau datblygol o sectorau sy’n cynnwys ymchwil a datblygu, peirianneg uwch-dechnoleg a chynhyrchion fferyllol.

Bydd tua dwy acer o dir yn Lime Avenue yn cael ei ailddatblygu i greu lleoliad dros 20,000 troedfedd sgwâr addas i fusnesau erbyn 2019. Mae Cyngor Blaenau Gwent hefyd yn cyfrannu £2m at y prosiect.

Mae'r datblygiad hwn sy'n werth £6.5m yn dilyn buddsoddiadau eraill Llywodraeth Cymru a'r UE yn safle'r Gweithfeydd, gan gynnwys Parth Dysgu Blaenau Gwent sy'n darparu cyfleusterau addysgol o'r radd flaenaf ar gyfer Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford: "Rydyn ni wedi ymrwymo i ddefnyddio cyllid yr Undeb Ewropeaidd i'r eithaf yn ystod yr amser sy’n weddill a buddsoddi mewn prosiectau a fydd yn creu manteision hirdymor i economïau lleol, pobl a chymunedau ym mhob rhan o Gymru.

"Bydd y datblygiad hwn yng Nglynebwy yn helpu i ddenu busnesau newydd uchelgeisiol i'r ardal sydd â chryn botensial i ehangu a chreu swyddi da yn lleol."

Mae datblygiad Lime Avenue yn cefnogi uchelgais cynllun y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De Ein Cymoedd, Ein Dyfodol i helpu i wella ffyniant ym mhob rhan o’r ardal honno.

Mae hefyd yn dilyn y cyhoeddiad a ddaeth fis diwethaf y byddai cyllid yn cael ei roi i ddatblygu adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr yng Nglynebwy, sef y cam cyntaf o greu Parc Technoleg Awtomatig Llywodraeth Cymru sy'n werth £100m, ac a fydd yn creu 1,500 o swyddi newydd yn yr ardal.

Dywedodd aelod gweithredol adfywio Cyngor Blaenau Gwent, y Cynghorydd Dai Davies: "Rydyn ni'n croesawu’r cyhoeddiad heddiw gan yr Ysgrifennydd Cyllid i ariannu unedau busnes hybrid o safon ar safle'r Gweithfeydd gyda’r gobaith y bydd menter a swyddi newydd yn cael eu creu ym Mlaenau Gwent.

"Ar ôl i'r gwaith ddod i ben, byddwn ni'n mynd ati i farchnata'r unedau i ddenu entrepreneuriaid sydd am ddatblygu busnesau o werth mawr mewn sectorau sy’n cynnwys ymchwil a datblygu, peirianneg uwch-dechnoleg, cynhyrchion fferyllol, technoleg ddigidol a diwydiannau creadigol."