Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn sioe geir Goodwood Revival heddiw i wylio car rasio newydd TVR sydd wedi’i gynllunio a’i ddatblygu gyda chymorth Llywodraeth Cymru, yn cael ei ddadorchuddio. 

Mae’r prosiect ar gyfer prototeip y car newydd, oedd y cyntaf mewn deng mlynedd i gael ei lansio gan y cwmni ceir annibynnol TVR, wedi ei reoli yng Nghaerdydd ac mae’n dilyn perthynas ddwy flynedd rhwng y cwmni a Llywodraeth Cymru. 

Yn dilyn lansio’r prototeip, mae bwriad i greu y car yng Nghymru wedi i TVR ddweud mai Ardal Fenter Glyn Ebwy oedd y lleoliad o’u dewis i gynhyrchu’r car. 

Wrth drafod ei ymweliad â’r sioe geir, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi:

“Dwi’n falch iawn o fod yn Goodwood i ddadorchuddio model newydd cyntaf TVR mewn deng mlynedd.  

“Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos â TVR ar y prosiect hwn ac rydym yn falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r brand eiconig hwn ac i gael cefnogaeth i ddatblygu’r prototeip gwych hwn.  

“Mae’r sector Moduro yn allweddol i’n heconomi, ac mae’n gyfle gwych ar gyfer twf o fewn y sector.  Mae gennym berthynas gref a hirdymor gyda Ford, Toyota, a General Dynamics, ac wrth gwrs roeddem yn llwyddiannus yn ddiweddar yn denu Aston Martin i Gymru. 

“Rydym yn awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwn, ac yn gynharach eleni cyhoeddais fy nghynlluniau i fuddsoddi £100 miliwn mewn Parc Technoleg Moduro ym Mlaenau Gwent gyda’r posibilrwydd o greu hyd at 1500 o swyddi. 

“Mae TVR yn cydweithio gyda ni i ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer y parc moduro hwn, ac maent eisoes wedi dweud mai Glyn Ebwy yw’r lleoliad y maent yn ei ffafrio ar gyfer y prototeip hwn.   

“Mae’r gwaith o ddatblygu hyn yn digwydd yn y cefndir.  Rwy’n edrych ymlaen at bartneriaeth weithio lwyddiannus a pharhaus rhwng Llywodraeth Cymru a TVR ac rwyf yn gobeithio gweld eu model newydd yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn fuan iawn.”