Ymunwch â ni yn nigwyddiad nesaf Ardal Fenter Glannau Port Talbot a gynhelir yng Nghanolfan Arloesi Bae Baglan ddydd Gwener, 18 Hydref 9:00am – 11:00am. Bydd y digwyddiad yn ystyried beth yw LoRaWAN a'r Rhyngrwyd Pethau a sut y gallai fod o fantais i'ch busnes. Bydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yno i amlinellu sut y gallwch chi a'ch busnes elwa ar Fand Eang Cyflym Iawn. Bydd diweddariad am Brexit hefyd gan dîm Brexit Llywodraeth Cymru. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma

Mae LoRaWAN yn un o lawer o dechnolegau galluogi'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) sy'n cynnig ffordd syml, sy'n isel o ran costau a gwaith cynnal a chadw, o gysylltu llawer o "bethau" i'r rhyngrwyd i gael data gwell, mwy amserol. Er enghraifft, lleoliadau cynwysyddion morgludiant mewn porthladd, lleithder ac ansawdd aer mewn "ystafell lân" ym maes gweithgynhyrchu electroneg; neu os oes gât fferm yn cael ei hagor ynghanol y nos, a system Leoli Fyd-eang (GPS) fach newydd sy'n anfon neges os bydd ased yn cael ei symud.

Gall hyn drawsnewid gweithrediadau busnes i roi mantais gystadleuol drwy wella dibynadwyedd, gwella logisteg, a mwy o ddeallusrwydd busnes. Gall leihau'r cyfnodau pan nad yw'r busnes yn gweithredu a chynyddu cynhyrchiant, ac arbed arian a wariwyd ar archwiliadau drwy wella cywirdeb cofnodion cydymffurfedd.

Bydd Peter Williams o dîm Seilwaith Digidol Llywodraeth Cymru yn rhoi trosolwg o dechnoleg LoRaWAN, ac Adrian Sutton o Vortex IoT yn esbonio sut mae ei gwmni wedi arloesi a datblygu’n un o gwmnïau Rhyngrwyd Pethau mwyaf blaenllaw de Cymru.

Bydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yno i amlinellu sut y gallwch chi a'ch busnes elwa ar Fand Eang Cyflym Iawn.

Bydd diweddariad hefyd gan dîm Brexit Llywodraeth Cymru yn trafod parodrwydd, gan gynnwys cael mynediad at wybodaeth a sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gefnogi busnesau yng Nghymru.

Mae'n sicr o fod yn fore diddorol a llawn gwybodaeth na ddylid ei golli! Cofrestrwch nawr gan ein bod yn rhagweld y bydd lleoedd yn llenwi'n gyflym.

Share this page

Print this page