Economy Secretary, Ken Skates with David Jones, Chief Executive of Coleg Cambria and Chair of Deeside Enterprise Zone. Joined by Jason Leeks ( to the right of Ken Skates) Head of Strategy, Governance and Secretariat at DECA who was representing Geraint Spearing, Chief Executive of DECA, and members of the Deeside Enterprise Zone.


Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygiadau mawr yn ei chynlluniau i sefydlu ail Ganolfan Gweithgynhyrchu ac Ymchwil Uwch yng Ngogledd Cymru, meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi. 

Roedd Gweinidog yr Economi yn cadarnhau, yn dilyn cyfarfod ag Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy ar 13 Gorffennaf, bod Llywodraeth Cymru wedi datgan ei bwriad i weithio gyda’r Ardal Fenter a’r Weinyddiaeth Amaeth o dan arweiniad Defence Electronics and Components Agency’s (DECA) i ddatblygu cynnig a fyddai’n golygu y bydd ail AMRI Cymru ar dir y Weinyddiaeth Amddiffyn ger Cyfnewidfa Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. 

Mae ail AMRI Cymru yn dilyn y cyntaf ym Mrychdyn sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd ac sydd i agor erbyn diwedd 2019. 

Wrth siarad cyn ei ymweliad â Sioe Awyr Farnborough, dywedodd Ken Skates:

“Mae’r newyddion bod DECA yn awyddus i gydweithio gyda ni i ddatblygu AMRI ar Lannau Dyfrdwy yn bositif ac yn gyffrous iawn, yn enwedig o ystyried pa mor adnabyddus yw DECA fel arweinydd rhyngwladol profi a thrwsio gwasanaethau cynnal cydrannau afioneg ac electronig.

“Rwyf i ac Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn teimlo’n galonogol iawn bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cefnogi, mewn egwyddor, ddefnyddio darn o dir mor amlwg a hygyrch ger y porth i Ogledd Cymru ar gyfer y prosiect cyffrous hwn, ac rwy’n falch iawn o gyhoeddi hyn wrth imi deithio i Farnborough i ddathlu sector awyrofod llwyddiannus Cymru. 

“Wrth ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer ail AMRI i Gymru, rydym wedi gwrando’n astud ar anghenion busnes.  O ganlyniad i’r drafodaeth honno rydym yn bwriadu datblygu’r ail AMRI fel canolfan mynediad agored, fydd yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ar draws y sectorau gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch a thechnoleg.  Rydym yn darparu popeth o brentisiaethau i waith ymchwil ôl-ddoethuriaeth a bydd yn werthfawr iawn i ogledd Cymru.  

“Rwy’n hyderus y bydd yr ail AMRI yng Nghymru o fudd mawr i gwmnïau ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys y sector awyrofod, ac rwy’n edrych ymlaen at ddenu buddsoddwyr mewnol gwerth uchel amlwg i’r rhanbarth, nifer ohonynt yn dangos diddordeb eisoes.” 

Meddai Geraint Spearing, Prif Weithredwr Defence Electronics & Components Agency cyn mynd i Sioe Awyr Farnborough, ble y mae DECA yn arddangos:

“Yn dilyn cyhoeddi fis Tachwedd 2016 y bydd DECA a’i phartneriaid yn y diwydiant BAE Systems a Northop Grumman yn dod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer trwsio cydrannau F-35, rwy’n falch iawn o allu cefnogi Llywodraeth Cymru mewn egwyddor ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn, wrth ddatblygu eu cynlluniau arfaethedig am ail AMRI yn DECA.
“Rwyf hefyd yn hynod falch, pe byddai’r cynnig hwn yn mynd ymlaen, y byddwn yn gallu parhau gydag ymrwymiad DECA i ddatblygu prentisiaethau a sgiliau gweithgynhyrchu lefel uwch nawr ac yn y dyfodol, gan gynnal swyddi yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, strategaethau gweithgynhyrchu uwch a sgiliau Llywodraeth Cymru ac Agenda Llewyrch Llywodraeth y DU.”

Mae Ysgrifennydd yr Economi yn ymweld â Farnborough i gyfarfod y prif gwmnïau yn y Sector Awyrofod ac i ddathlu llwyddiannau y cwmnïau o Gymru. 

Tra y bydd yn y sioe bydd yn cyfarfod cynrychiolwyr o amrywiol gwmnïau a sefydliadau Awyrofod gan gynnwys Raytheon, Thales, Dennis Ferrati, Otto Fuchs a DECCA.

Bydd Ysgrifennydd yr Economi hefyd yn ymweld â Stondin Qatar Airways sydd wedi dechrau hedfan yn ddyddiol yn ddiweddar rhwng Caerdydd a Doha.

Bydd y rhain, yn ogystal â hediadau uniongyrchol o Fanceinion i Ogledd Cymru, yn creu cysylltiadau twristiaeth rhwng Cymru a marchnadoedd bywiog yn y Dwyrain Canol, Awstralia, Seland Newydd, Tsieina ac India.

Share this page

Print this page