Ydych chi yn ystyried dechrau eich busnes eich hun ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau?

Ydych chi wedi dechrau busnes yn ddiweddar ond angen mwy o gefnogaeth?

Os ydych wedi ateb YDWYF i un o'r cwestiynau hyn, yna cewch wybod mwy am y cymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes yng nghyfarfod nesaf Rhwydweithio Busnesau yn y Fro fydd yn digwydd ddydd Mercher 6 Tachwedd. Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Gwasanaethau Busnes 2 (CF62 5LQ) rhwng 8 - 10.30 y bore. Wedi ei drefnu gan Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan ar y cyd â Busnes Cymru, a Chyngor Bro Morgannwg.  I gofrestru, cliciwch yma http://bit.ly/2nR4rmI.

Bydd y rhaglen ar gyfer y digwyddiad yn cynnwys: 

 •         Annette Gee, model rôl Syniadau Mawr Cymru a pherchennog  Taskforce Paintball Games fydd yn sgwrsio gyda pherchnogion cwmnïau newydd sef Nicholas Gannon-Jones o Oakwood Interiors a Chloe Francis-Oakley o Cobbles Kitchen and Deli.

 •         Simon Baston, perchennog LoftCo sydd wedi gweithio ar nifer o brosiectau adfywio gan gynnwys Tramshed - Caerdydd, Goodsheds – Y Barri, The Pumphouse – Y Barri, Platform – Caerdydd ac ati.

 •         Bydd Phil Chappell, cyngor Bro Morgannwg yn trafod y diweddaraf am y datblygiadau sy'n digwydd ym Mro Morgannwg, gan gynnwys lansio Parc Busnes Bro Tathan ym Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

     Bydd ardal arddangos yn canolbwyntio ar fusnesau newydd Bro Morgannwg, a sefydliadau sy'n cefnogi cwmnïau newydd. Mae hyn yn cynnwys:

 •         Red Delta Creative

 •          Whitehall Cleaning Services

 •          Caroline Beddart Textile Art

 •         Busnes Cymru

 •         Cyngor Bro Morgannwg

 •          Start-up Loan Company

 •          Syniadau Mawr Cymru

 •         Banc Datblygu Cymru

Cofiwch bod y digwyddiad hwn ond ar gyfer y rhai hynny sy'n bwriadu dechrau eu busnes eu hunain neu wedi dechrau gwneud hynny yn ddiweddar.

Archebwch yn gynnar gan ein bod yn rhagweld y bydd y lle yn llenwi yn gyflym.

Share this page

Print this page