Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad nesaf Ardal Fenter Glannau Port Talbot, sy'n cael ei gynnal ar y cyd â Busnes Cymru a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Arloesi Bae Baglan ar ddydd Iau 2 Mai rhwng 8.30am a 10.30am (8.30am ar gyfer cofrestru a lluniaeth er mwyn dechrau am 9am). I gofrestru, cliciwch ar y ddolen isod https://bit.ly/2CZXapc.

Mae SMARTExpertise yn darparu cymorth ar gyfer busnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygir drwy brosesau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Mae nodau'r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

• Annog busnesau ac ymchwilwyr i weithio gyda'i gilydd ar brosiectau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg – meysydd sy'n strategol bwysig  
• Helpu i gystadlu am nawdd dilynol
• Helpu i gynyddu capasiti ac arbenigedd diwydiant a sefydliadu ymchwil mewn gwaith ymchwil a datblygu i greu Clystyrau Arloesi

Bydd SMARTExpertise yn talu am hyd at 50% o holl gost y prosiect, gyda phartneriaid anacademaidd yn talu am y gweddill.

Os ydych yn fusnes neu sefydliad ymchwil, mae'n bosibl y bydd Innovate UK yn gallu cystadlu am gyllid gan y llywodraeth i: 

• gynnal gwaith ymchwilio a datblygu ar gyfer proses, cynnyrch neu wasanaeth 
• treialu eich syniadau ar gyfer arloesi
• cydweithio â sefydliadau eraill

Mae rhyddhad treth ar gyfer Ymchwil a Datblygu yn rhoi cymorth i gwmnïau sy'n gweithio ar brosiectau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg. Caiff amrediad o gwmnïau sy'n ceisio gwneud ymchwil neu waith datblygu ar syniadau newydd yn eu maes ei hawlio. Gellir ei hawlio ar brosiectau nad ydynt yn llwyddiannus hyd yn oed.

Bydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yno hefyd i amlinellu sut y gallwch chi a'ch busnes elwa ar Fand Eang Cyflym Iawn.

Share this page

Print this page