Ymunwch â ni yn y digwyddiad nesaf i’w chynnal gan Grŵp Rhyngweithio â Busnesau Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, ar y cyd â Busnes Cymru. Bydd yn gyfle ichi gyfarfod â Thîm Swyddfa Ranbarthol Llywodraeth Cymru yn y Canolbarth a'r De-orllewin, â swyddogion Busnes Cymru, a chydag eraill sy'n cynnig cymorth ac a all roi cyngor i'ch helpu i ddechrau busnes neu i dyfu'r busnes sydd gennych yn barod.   

Cewch ddysgu am y mathau gwahanol o gymorth sydd ar gael i'ch busnes. Bydd cyfle hefyd i glywed am ddatblygiadau cyffrous yn Sir Benfro, gan gynnwys datblygiadau sy'n bosibl bellach mewn rhannau o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau oherwydd bod y Rhyngrwyd Pethau ar gael. 

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau, 19 Medi yng Nghanolfan Arloesi'r Bont, Doc Penfro. Bydd anerchiad agoriadol am 9:00am ac yna cyfle i ymweld â'r ardal arddangos rhwng 9:15am a 11:00am. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad cliciwch yma https://bit.ly/2GIPLfz

 

Dyma rai o’r sefydliadau a fydd yn arddangos:

 • Banc Datblygu Cymru
 • Focus Hub Caerfyrddin
 • Busnes Cymdeithasol Cymru
 • GwerthwchiGymru
 • Busnes Cymru
 • ION Leadership
 • Coleg Sir Benfro
 • Llywodraeth Cymru
 • Coleg Sir Gar
 • Loteri Sir Benfro
 • Croeso Cymru
 • PLANED
 • Cyflymu Cymru i Fusnesau
 • Siambr Fasnach De Cymru
 • Cymraeg Byd Busnes
 • Tarian – yr Uned Ranbarthol Troseddu Cyfundrefnol
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • WRAP Cymru
 • Cyngor Sir Penfro
 • Y Rhyngrwyd Pethau
 • Ffederasiwn y Busnesau Bach
 

Mae'r bore hwn yn sicr o fod yn un na fydd pobl am ei golli, felly ewch ati 'nawr i sicrhau'ch lle ‒ rydym yn rhagweld y bydd lleoedd yn cael eu llenwi'n gyflym.

Share this page

Print this page