Rhesymau i symud

Reasons to locate Banner

Beth bynnag yw gofynion eich busnes, mae sefydlu mewn Ardal Fenter yn sicrhau eich bod yn cael y dechrau gorau posibl mewn lleoliad sy’n berffaith ar gyfer eich twf.

Gallai hynny gynnwys cymorth ariannol; sgiliau arbenigol neu doreithiog; mynediad hawdd i farchnadoedd; rhannu lleoliad â chadwyn gyflenwi eich sector a’ch cwsmeriaid; lle pwrpasol; neu gyfuniad o’r rhain i gyd.

Bydd tîm Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru yn gwrando ar y gofynion hynny ac yn teilwra pecyn buddion a chymorth i sicrhau bod y broses o symud yn rhwydd a syml, gan ymdrin â phob agwedd:

Amgylchedd Busnes

Mewn Ardaloedd Menter gallwn greu’r amgylchedd gorau posibl i’ch busnes dyfu:

Sgiliau

Clystyrau sector

Ymchwil a datblygu a’r byd academaidd

Ansawdd bywyd

 

Cymorth a Chymhellion

Mae ein Hardaloedd Menter yn cynnig rhai o’r lefelau uchaf o gymhellion ariannol a’r pecynnau cymorth gorau yn y DU.

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i Fusnes

Mae gan bob Ardal y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 

Eiddo

Mae’r eiddo sydd ar gael yn Ardaloedd Menter Cymru yn gystadleuol iawn o ran costau ac yn amrywiol iawn. Felly, beth bynnag yw’ch anghenion busnes, o uned ddiwydiannol i ddechrau busnes i bencadlys byd-eang, gallwch gadw’ch gorbenion yn isel heb gyfaddawdu ar ofod.

Opsiynau eiddo amrywiol a hyblyg

Penderfyniadau cynllunio cyflymach