Rhesymau i symud

Reasons to locate Banner

Beth bynnag yw gofynion eich busnes, mae sefydlu mewn Ardal Fenter yn sicrhau eich bod yn cael y dechrau gorau posibl mewn lleoliad sy’n berffaith ar gyfer eich twf.

Gallai hynny gynnwys cymorth ariannol; sgiliau arbenigol neu doreithiog; mynediad hawdd i farchnadoedd; rhannu lleoliad â chadwyn gyflenwi eich sector a’ch cwsmeriaid; lle pwrpasol; neu gyfuniad o’r rhain i gyd.

Bydd tîm Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru yn gwrando ar y gofynion hynny ac yn teilwra pecyn buddion a chymorth i sicrhau bod y broses o symud yn rhwydd a syml, gan ymdrin â phob agwedd:

Amgylchedd Busnes

Mewn Ardaloedd Menter gallwn greu’r amgylchedd gorau posibl i’ch busnes dyfu:

Sgiliau

Clystyrau sector

Ymchwil a datblygu a’r byd academaidd

Ansawdd bywyd

 

Cymorth a Chymhellion

Mae ein Hardaloedd Menter yn cynnig rhai o’r lefelau uchaf o gymhellion ariannol a’r pecynnau cymorth gorau yn y DU.

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Business Ready Infrastructure

Every Zone has the real-world and virtual connections to get your business moving

Transport links

Broadband, data security & ICT

Property

The property offer in Welsh Enterprise Zones is highly cost-competitive and varied. So, whatever your business needs, from a starter industrial unit to a global HQ, you can keep overheads down with no compromise on your space.

Varied & flexible property options

Faster planning decisions