Eiddo

Property

Opsiynau eiddo amrywiol a hyblyg

road

Mae pob Ardal yn addas ar gyfer un sector neu fwy, ac felly mae ganddynt gymysgedd amrywiol o leoedd ar gael: o swyddfeydd Gradd A i ardaloedd datblygu mawr gyda chaniatâd cynllunio llawn, o unedau deori ymchwil a datblygu i ffatrïoedd neu awyrendai y gallwch symud iddynt neu eu hadnewyddu.

Gallwch bori drwy safleoedd unigol pob Ardal, a gall eich swyddog cyswllt yn nhîm Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru eich helpu i ddod o hyd i’r lle priodol ar gyfer eich busnes.

Penderfyniadau cynllunio cyflymach

Os ydych chi’n symud lleoliad, efallai y bydd eich busnes angen safle newydd neu ddatblygiad newydd.

Felly, rydym yn gwneud popeth y gallwn i arbed amser ac arian i chi wrth i chi symud i Ardal Fenter, er enghraifft, sicrhau bod safleoedd ar gael gyda chaniatâd cynllunio yn barod.

Mae pob Bwrdd Ardal Fenter, sy’n cynnwys arweinwyr busnes o’r Ardal a Llywodraeth Cymru, yn cael cefnogaeth gadarn hefyd gan eu hawdurdodau lleol, sy’n helpu i gyflymu’r broses o wneud penderfyniadau cynllunio ym mhob Ardal.

Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am eu seilwaith busnes unigol a’r eiddo sydd ganddynt i’w cynnig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: