Pecyn Cymorth ar Brexit

Pa mor barod yw eich busnes?

Mae’r pecyn hwn yn ymdrin â chwe maes busnes allweddol i fesur pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit, i roi adroddiad i chi ar y diwedd i dynnu sylw at feysydd i chi fynd i’r afael â nhw o bosibl. Cofrestru neu fewngofnodi

Asesu eich busnes