Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arbenigedd Cymru

Cylchgrawn am ddim bob chwarter gan Lywodraeth Cymru yw Arbenigedd Cymru, sy'n dangos y gwaith ymchwil a'r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg yng Nghymru, tra'n annog cydweithio a datblygu pellach.  

Arbenigedd Cymru

Advances Wales - rhifyn 79 allan nawr

Mae gwyddonwyr, peirianwyr a gweithgynhyrchwyr yng Nghymru yn ymateb i’n byd sy’n prysur newid gyda thechnolegau newydd arloesol ac ymchwil sy’n torri tir newydd. Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys ystod o ddatblygiadau digidol ac ymchwil a datblygiad technolegau adnewyddadwy sy’n ymateb i’r byd gwyddonol a thechnolegol ac yn parhau i'w siglo.

Mae gwyddonwyr Cymru yn gweithio ar arbrofion gyda'r gorau yn y byd i herio damcaniaethau ffiseg sy’n bodoli’n barod, ac addysgu robotiaid ar ffurf ddynol i ddysgu ac addasu yn y ffordd y byddai plentyn dynol yn ei wneud.