Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Astudiaethau achos

Yn yr adran hon, cewch wybod sut mae Busnesau Cymru wedi cael budd o help i Arloesi ac i gydweithio ar lefel ddiwydiannol gyda Phrifysgolion.

Adventa image
Adventa

Adventa’n lansio ystodau unigryw o gynnyrch ledled y byd gyda chymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

Brick Fabrication KTP image
Brick Fabrication KTP

Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Caerdydd.

Crimson Consultants image
Crimson Consultants

Partner i Microsoft yn defnyddio cyllid arloesi i wthio’r ffiniau.

Dacey Limited image
Dacey Limited

Cyllid arloesedd yn rhoi hwb I estyniad arbenigwr orthoteg o Gymru

DecTek image
DecTek

Gweithgynhyrchwr o Gymru yn cynyddu ei weithlu ac yn llygadu eiddo newydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.

DMM International image
DMM International

Sut aeth DMM ati i gael cefnogaeth arloesi LlywodraethCym i ddatblygu cynnyrch newydd?

Electroimpact image
Electroimpact

Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru.

Elidir Health image
Elidir Health

Elidir Health, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

Flamgard Calidair image
Flamgard Calidair

Mae’r gweithgynhyrchwyr o Bont-y-pwl, Flamgard Calidair, yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hirdymor o wneud safle trychineb niwclear 1986 yn Chernobyl yn ddiogel, diolch i gefnogaeth mentergarwch gan Lywodraeth Cymru.

GL Jones Playgrounds KTP image
GL Jones Playgrounds KTP

Mae GL Jones Playgrounds yn gwmni teuluol wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd. Yn cyflogi 16 o staff, maent yn arbenigo mewn dylunio a gweithgynhyrchu offer maes chwarae – gan ennill gwobrau am ragoriaeth ac arloesi a gwerthu cynhyrchion ledled y byd.

Gwobrau Arloesedd image
Gwobrau Arloesedd

Gwobrau Arloesedd yn dathlu dau ddegawd o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o greadigrwydd.

IQE plc image
IQE plc

Cydweithio rhygnwladol yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.

Laser Wire Solutions image
Laser Wire Solutions

Disgwyl i gwmni o Gymru sy’n dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau stripio gwifrau â laser drosi £4 miliwn yn 2017, diolch yn rhannol i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

Leader Optec image
Leader Optec

Mae cwmni cydosod ceblau ffeibr optig o Gymru yn ehangu i’r farchnad storio data fyd-eang, sydd werth $23 biliwn, diolch i gymorth a chyllid Llywodraeth Cymru.

Makefast image
Makefast

Makefast, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

Rapidbuild image
Rapidbuild

Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n sylweddol a gwella ansawdd adeiladu cartrefi newydd.

Riversimple  image
Riversimple

Riversimple, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

RM Group image
RM Group

Busnes Cymraeg RM Group yn dweud ei stori

SPECIFIC image
SPECIFIC

Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn troi adeiladau’n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain.

Sure Chill image
Sure Chill

Sure Chill, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

TrakCel image
TrakCel

Mae busnes Cymraeg TrakCel yn adrodd eu stori. Roedd y cwmni'n enillydd yn y Medtech Launchpad yng Nghymru. Ers ennill y gystadleuaeth, mae Trakcel wedi cyhoeddi cyllid a chydweithredu pellach.

Wales & West Utilities image
Wales & West Utilities

Gwasanaeth nwy brys a phibellau yn cyflwyno arloesedd drwy gydweithrediad.

Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned image
Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned

Mae partneriaeth arloesol rhwng cwmni adeiladu cenedlaethol, gwneuthurwr paent, awdurdod lleol a menter gymdeithasol wedi.

Zip-Clip image
Zip-Clip

Ar ôl symud ei sylw o farchnad y DU i’r farchnad fyd-eang, sy’n werth dros £30 miliwn, bwriad cwmni gwobrwyog o ganolbarth Cymru, Zip-Clip, yw cynyddu ei gynhyrchedd ac amrywiaeth ei gynnyrch ymhellach.

ZoneArt Networks image
ZoneArt Networks

Mae busnes cychwyn arloesol wedi datblygu’r hyn y mae’n ei ddisgrifio fel "y datrysiad wi-fi geo-leoli mwyaf cyflym a chywir yn y byd", gyda chymorth Llywodraeth Cymru.