Os na fydd Mark Davies ar gael cysylltwch â Jeff Jones

Addysg/Academaidd

 • HND Electroneg a Thelathrebu
   
 • HNC Cyfrifiadura

Profiad

 • Dechreuodd ei yrfa yn British Telecom, gan weithio i ddechrau yn adran gynnal a chadw’r brif gyfnewidfa STD yn Abertawe
   
 • Ymwneud â gosod systemau busnes yn y gyfnewidfa gan gyfuno dyletswyddau goruchwylio a hyfforddi
   
 • Gweithio yn Sony gan ddarparu cyngor a chymorth i’r rheolwyr cynhyrchiant. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cyflwyno modelau newydd, dylunio prosesau a gweithredu prosiect gwelliant parhaus
   
 • Cael ei gyflogi gan Revlon fel Peiriannydd Diwydiannol, a’i ddyletswyddau’n cynnwys cynllunio’r gweithlu, dadansoddi gwerth a gwerthuso cyfalaf
   
 • Datblygu a gweithredu system Cofnodi Data ar Lawr Siop er mwyn dadansoddi data cynhyrchu yn Revlon, a allai ymdrin â 14,000 o archebion (50 miliwn o eitemau) mewn 5 prif faes cynhyrchu

Contact details

Name: 
Mark Davies
Telephone: 
0300 790 4551, 07769 883 252
Specialist region covered: 
Caerdydd