Os na fydd Jeff Jones ar gael cysylltwch â Simon Ripton.

Addysg/Academaidd

 • Coleg Polytechnig Cymru (1980-1984)
  BSc mewn Peirianneg Fecanyddol
 • Prifysgol Morgannwg (1994-1998)
  MBA
 • Ymarferydd Eiddo Deallusol achrededig ( Prifysgol Coventry 2008 )

Profiad

 • Lucas Girling,(New Inn)
 • Peiriannydd Prosiectau (1984 – 1986)
 • Penny & Giles Conductive
  Peiriannydd Prosiectau / Marchnata 1986 –1988)
 • Penny & Giles Conductive Plastics Ltd (Coed-duon)
 • Nuaire Ltd, Caerffili
  Uwch Beiriannydd Datblygu/Rheolwr Adran Reoli
  Rheolwr Gweithrediadau (hyd 2000)
 • YC Plastics Ltd
  Rheolwr Cynhyrchu (hyd 2002)

Aelod o sefydliadau proffesiynol

 • Y Sefydliad Rheolaeth
 • Mesur Amseroedd Dulliau (MTM 1)
 • Aelod o Gymdeithas Hedfan Modelau Prydain 
 • Aelod o’r Bwrdd Llywio Cenedlaethol (NATEP) 

Meysydd o Ddiddordeb

 • Arloesi Cyffredinol
 • Technoleg, â diddordeb penodol mewn Gweithgynhyrchu darbodus
 • Dylunio electrobeiriannol
 • Rheoli gweithredol
 • Fforwm Gweithgynhyrchu Cymru

Sgiliau

 • Profiad gyrfaol cynnar yn y diwydiannau moduron ac awyrofod, yn canolbwyntio ar ddylunio electrobeiriannol / peirianneg cynhyrchu.
 • Mae gennyf brofiad helaeth o ddylunio cydrannau/cynnyrch plastig gan ddefnyddio technegau, prosesau a deunyddiau amrywiol.
 • Gwybodaeth weithredol a phrofiad o weithgynhyrchu darbodus / gweithgynhyrchu mewn union bryd ar lefel weithredol.
 • Cyfrifoldeb penodol am hyrwyddo technoleg o fewn y sector awyrofod 

Contact details

Name: 
Jeff Jones
Telephone: 
0300 061 5812, 07900 570 253
Specialist region covered: 
Merthyr Tudful