Os na fydd Paul Havbro ar gael cysylltwch ag Jeff Jones

Addysg/Academaidd

 • MSc mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu – Prifysgol Swydd Hertford
   
 • Wedi gweithio yn y sector Technoleg Gwybodaeth a’r sector Gweithgynhyrchu – yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Profiad

Arbenigwr Arloesi ers 19 mlynedd yn ardal Morgannwg Ganol.
Ym myd diwydiant, wedi gweithio yn y sector Technoleg Gwybodaeth a’r sector Gweithgynhyrchu – yn y Deyrnas Unedig a thramor fel ymgynghorydd gweithredu arbenigol yn ogystal ag ymwneud â datblygu strategaeth rhai o’r prosiectau hyn. Mae’r prosiectau y bu’n rhan ohonynt yn ymwneud â sectorau amrywiol, o’r diwydiant petroliwm ymhellach i lawr y gadwyn gyflenwi (deunyddiau crai) i weithgynhyrchu cynnyrch a’r diwydiannau gwasanaeth.

 

Meysydd o Ddiddordeb

 • Systemau gweithgynhyrchu
   
 • Dylunio/gweithgynhyrchu electronig
   
 • Hawliau Eiddo Deallusol
   
 • Technoleg Gwybodaeth
   
 • Rheoli Arloesi
   
 • Nodau CE ar nwyddau i ddefnyddwyr/cynnyrch electronig      

Sgiliau

 • Gwybodaeth am y diwydiant TG a thechnegau Rhaglennu
 • Gwybodaeth am systemau prototeipio cyflym
 • Gwybodaeth am systemau CAD 3D
 • Gwybodaeth am gerbydau awyr di-griw ag adenydd cylchdro a sefydlog
 • Cynllunio Prosiectau 
 • Rheoli Prosiectau
 • Rhugl mewn Sbaeneg

Contact details

Name: 
Paul Havbro
Telephone: 
0300 061 5541, 07901 716 890
Specialist region covered: 
Pen-y-bont ar Ogwr