Os na fydd Simon Ripton ar gael cysylltwch ag Alan Davies.

Addysg/Academaidd

 • Prifysgol Loughborough
  BEng (Anrhydedd) – Peirianneg Gemegol

Cyflogaeth

 • 1996-2005: Baxter Healthcare Ltd, Norfolk
 • - 1996-1999: Rheolwr Cynhyrchu, Adran Fenwal – yn gyfrifol am gynhyrchiant systemau casglu a phrosesu gwaed Fenwal yn y Deyrnas Unedig.
  - 1999-2000: Peiriannydd Proses Reoli – yn gyfrifol am ddylunio, datblygu a dilysu cyfarpar llenwi hylif di-haint cwbl awtomataidd a chyfleusterau ystafelloedd glân.
  - 2000-2002: Uwch-arolygydd Gweithgynhyrchu – yn gyfrifol am ddatblygu’r arferion gweithgynhyrchu gorau ar gyfer gweithrediadau llenwi awtomataidd ledled Ewrop.
  - 2002-2004: Uwch Beiriannydd Datblygu Prosesau – yn gyfrifol am nodi, cyfiawnhau a chyflawni prosiectau peirianneg yn y Deyrnas Unedig.
  - 2004: Rheolwr Cyfleusterau – yn gyfrifol am yr holl wasanaethau a’r cyfarpar ar 3 safle yn y Deyrnas Unedig.
  - 2004-2005: Uwch Reolwr Prosiectau – yn gyfrifol am brosiectau peirianneg gwerth uchel, yn y Deyrnas Unedig yn bennaf, ond dramor hefyd.
   
 • 2006-2009: Ortho-Clinical Diagnostics, Caerdydd

  Rheolwr Prosiectau Cyfalaf – yn gyfrifol am brosiectau cyfalaf peirianneg mawr, gan gynnwys adeiladu a gosod offer yn ardaloedd gweithgynhyrchu datblygiad ffatri maes glas gwerth $110M.

 • 2009-2011: Beautiful Finish, Caerdydd
  Yn arbenigo mewn datblygu ac adnewyddu eiddo traddodiadol, gan ddefnyddio technolegau ynni carbon isel a chael cyn lleied ag sy’n bosibl o effaith ar bensaernïaeth adeiladau ac ar yr amgylchedd.

 • 2011-2013: POD Point Ltd, Llundain
  Cyfarwyddwr Gweithrediadau – yn gyfrifol am holl agweddau gweithredol cwmni bach, yn dylunio, datblygu, cynhyrchu a gwerthu mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer y genhedlaeth ddiweddaraf o gerbydau trydan. 

Meysydd o Ddiddordeb

 • Dyfeisiau Meddygol
 • Biowyddoniaeth
 • Peirianneg Fecanyddol, Drydanol ac Electronig
 • Gweithgynhyrchu
 • Peirianneg Ansawdd
 • Adeiladu a Pheirianneg Sifil
 • Technolegau Carbon Isel
 • Systemau Modurol

Sgiliau

 • Rheoli prosiectau
 • Datrys problemau
 • Cynllunio strategol
 • Cynllunio ariannol a negodi
 • Peirianneg gyffredinol
 • Rheoli gweithgynhyrchu
 • Dilysu ansawdd a phrosesau
 • Dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu.

Contact details

Name: 
Simon Ripton
Telephone: 
03000 254521
Specialist region covered: 
Sir Benfro