Os na fydd Ann Sudder ar gael cysylltwch â Rod Webster.

Addysg/Academaidd

 • Prifysgol Lerpwl 
  - BSc (Anrhydedd) mewn Cemeg 
  - PhD Grisialeg Pelydr X ar Gatalyddion Organometalig 
 • Tystysgrif NEBOSH 
 • Diploma mewn Eiddo Deallusol – Prifysgol Coventry 

Cyflogaeth

 • Uwch Wyddonydd Ymchwil yn Courtaulds Coatings
 • Cemegydd Datblygu Cynnyrch Newydd yn Burmah Castrol Speciality Coatings 
 • Pennaeth Adran Ffotowrthyddion yn Sericol (BP Speciality Chemicals)

Meysydd o Ddiddordeb

 • Cemeg polymerau a deunyddiau.
 • Ymchwil i araenau a’u ffurfiad gan gynnwys dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu.
 • Ffotogemeg, yn cynnwys catalyddu, ffotofoltäeg a ffotoddiraddiad. 
 • Profion annistrywiol a ffisegol ar ddeunyddiau.

Sgiliau

 • Rheolaeth dechnegol a rheoli prosiectau sy’n datblygu cynnyrch newydd o’r syniad gwreiddiol i weithgynhyrchu ar raddfa fwy a masnacheiddio.
   
 • Mentor i brosiectau ymchwil a datblygu diwydiannol a throsglwyddo technoleg academaidd gan gynnwys prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol sy’n seiliedig ar gonsortiwm.
   
 • Cyngor ar eiddo deallusol, rhwydweithiau technoleg y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, cyfleoedd cyllid a gofynion cydymffurfio â chymorth gwladwriaethol. 

Contact details

Name: 
Ann Sudder
Telephone: 
0300 062 5412, 07919 324603
Specialist region covered: 
Sir y Fflint