Port cranes

Hyfforddiant allforio ar-lein

Dysgwch am hanfodion allforio

Dechrau arni

Dechreuwch eich addysg allforio heddiw gyda'n cyrsiau cryno i ddechreuwyr, sydd ar gael drwy'r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Cyrsiau sydd ar gael

Cyflwyniad i allforio

Mae'r cwrs hwn yn manylu ar y manteision y gall allforio eu cynnig i'ch busnes, yn eich helpu i asesu a ydych yn barod i allforio, ac yn tywys drwy agweddau allweddol allforio.

Elfennau allweddol allforio

Bydd y cwrs hwn yn eich tywys drwy’r broses o  ddewis marchnad allforio, llwybrau / strategaethau mynediad a chynllunio ar gyfer ymweliadau â'r farchnad.

Canllaw canolradd i allforio

Help i allforwyr presennol greu a gweithredu strategaeth allforio lwyddiannus. Dysgwch am yr heriau ariannol, cyfreithiol a logistaidd unigryw o allforio a sut i ddelio â nhw.

 

Eisiau gwybod rhagor? Cymerwch gip ar ein Canllawiau Allforio

Canllawiau Allforio