Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i arddangos gyda ni yn Arab Health, Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig. 

 

Pam Arab Health?

Arab Health yw’r sioe fasnach fwyaf yn y Dwyrain Canol i’r sector meddygol, yn denu dros 4,200 o arddangoswyr o 150 o wledydd, yn amrywio o sefydliadau sydd ar flaen y gad yn fyd-eang i gwmnïau  bach, a mwy na 105,000 o ymwelwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd allforio da i fusnesau o Gymru.

 

 

Pam Mynd ar yr Ymweliad?

Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon. Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Ffordd gost effeithiol o ymweld â'r farchnad.

 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad

 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan

 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig

 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio

 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Y Gost

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. Ar gyfer y digwyddiad hwn, gallwch gymryd rhan un ai fel arddangoswr neu fel ymwelydd:

Arddangoswr – Mae’r gost arddangos un ai’n £4,500.00* am sgwâr. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad

 • Llety am 6 noson (gyda brecwast)

 • Tocyn 4 diwrnod i arddangosfa Arab Health

 • Stondin arddangos a chofrestru ar gyfer yr arddangosfani.

Mae’r cynnig hwn ar gael i ddau gynrychiolydd o bob cwmni.

Ymwelydd - Mae'r gost yn £1,250.00*. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad

 • Llety am 6 noson (gyda brecwast)

 • Tocyn 4 diwrnod i arddangosfa Arab Health

Mae’r cynnig hwn ar gael i un gynrychiolydd o bob cwmni.

Os hoffech wneud y gorau o'ch amser yn y digwyddiad, gallwn gynnig cymorth i drefnu rhaglen o gyfarfodydd 3-4 i chi gan un o'n hymgynghorwyr busnes. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnwys yn y costau uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Medi 2022

*Yn amodol ar fod yn gymwys