Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i arddangos gyda ni yn Arab Health, Dubai, yr Emiraethau Arabaidd Unedig. 

Pam Arab Health?

Arab Health yw’r sioe fasnach fwyaf yn y Dwyrain Canol i’r sector meddygol, yn denu dros 4,200 o arddangoswyr o 150 o wledydd, yn amrywio o sefydliadau sydd ar flaen y gad yn fyd-eang i gwmnïau  bach, a mwy na 105,000 o ymwelwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd allforio da i fusnesau o Gymru.

Pam Mynd ar yr Ymweliad?

Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon.

Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Ffordd gost effeithiol o ymweld â'r farchnad.
 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Y Gost

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. Ar gyfer y digwyddiad hwn, gallwch gymryd rhan un ai fel arddangoswr neu fel ymwelydd:

Arddangoswr – Cost arddangos yw £4,500.00* am stondin, a theithio a llety, i ddau gynrychiolydd. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad (os byddwch yn teithio’r ddwy ffordd gyda’r Grŵp)
 • Llety am 6 noson (gyda brecwast)
 • Tocyn arddangos
 • Stondin arddangos a chofrestru ar gyfer yr arddangosfa a mynediad i’r porthol ar-lein.

Mae’r cynnig hwn ar gael i ddau gynrychiolydd o bob cwmni.

Ymwelydd - Mae'r gost yn £1,250.00*. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety am 6 noson (gyda brecwast)
 • Tocyn i Arab Health

Mae’r cynnig hwn ar gael i un gynrychiolydd o bob cwmni.

Manylion y Digwyddiad

Pryd: 27 Ionawr – 2 Chwefror 2023

Sectorau: Gwyddorau Bywyd a Thechnoleg Feddygol

Ble: Dubai

Trefn

 • 27 Ionawr – Gadael am Dubai
 • 29 Ionawr – 1Chwefror – Arab Health 2023
 • 2 Chwefror 2023 – Nôl i Gymru

Gwasanaeth Trefnu Cyfarfodydd

Os hoffech elwa i’r eithaf ar eich amser yn y digwyddiad gallwn gynnig cymorth drwy raglen o 3-4 o gyfarfodydd ar eich cyfer a fydd wedi’u trefnu gan un o’n hymgynghorwyr busnes. Gallwn drefnu hyn am £500 neu fwy.

Nodwch: Os hoffech fanteisio ar y cymorth hwn, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich cais 12 wythnos cyn yr ymweliad neu’r arddangosfa. Os caiff eich cais ei gyflwyno ar ôl 10 Tachwedd 2023 ni allwn warantu y bydd digon o amser i gynnig y cymorth ychwanegol hwn i chi.