Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei hymweliad marchnad allforio i’r Games Developers Conference (GDC) yn San Francisco.

Pam GDC?

GDC yw’r casgliad blynyddol mwyaf o ddatblygwyr gemau fideo proffesiynol, yn ffocysu ar ddysgu, ysbrydoli, a rhwydweithio gan ddenu 29,000 o ymwelwyr o’r diwydiant yn 2019. Mae’r digwyddiad yn cynnwys arddangosfa, digwyddiadau rhwydweithio, a gwobrau megis yr Independent Games Festival a Game Developers Choice Awards, ac amrywiaeth o seminarau, darlithoedd a thrafodaethau gydag arbenigwyr y diwydiant ar bynciau megis rhaglennu, cynllunio, cynhyrchu, busnes a rheoli, a chelfyddydau gweledol.

Pam Ymweld?
Bydd yn rhoi’r cyfle i chi arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y sector hon.

Trwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Ffordd gost effeithiol o ymweld â sioe masnach byd enwog.
 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata
 • Mynediad i system trefnu cyfarfodydd GDC Connect er mwyn trefnu cyfarfodydd gydag arddangoswyr eraill cyn teithio

Y Cost
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio.
Mae’r gost arddangos un ai’n £3,200.00

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety am 5 noson (gyda brecwast)
 • Tocyn mynediad i arddangos (gan gynnwys mynediad at system trefnu cyfarfodydd GDC Connect)
 • Stondin arddangos a chofrestru ar gyfer yr arddangosfa.

Mae’r cynnig hwn ar agor i ddau gynrychiolydd o bob cwmni.
 

Gall Llywodraeth Cymru hefyd helpu’ch busnes i drefnu cyfarfodydd yn yr ardal, naill ai gyda chwmnïau o’r un anian neu gwsmeriaid posibl drwy ein rhaglenni cymorth allforio. Po fwyaf y byddwch yn paratoi cyn y daith, y mwyaf o lwyddiant a ddaw i’ch rhan, felly cysylltwch â ni nawr!

Y dyddiad cau i geisiadau yw 16 Rhagfyr 2022

*Yn amodol ar fod yn gymwys.