Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i ymuno GDC

Pam GDC?

Mae San Francisco yn ganolbwynt enwog ar gyfer deori a datblygu’r economi wybodaeth. Mae llawer o sefydliadau busnes ac academaidd ar flaen y gad ym maes technoleg fyd-eang, gan gynnwys technoleg amgylcheddol a glân, TGCh a datblygu meddalwedd, technoleg feddygol a biotechnoleg, y cyfryngau digidol a chymdeithasol, a gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.

Mae San Francisco yn sylfaen dda i archwilio cyfleoedd allforio ym marchnad ehangach Gogledd Califfornia, yn enwedig San Jose a Silicon Valley.

Pam Ymweld? 

Bydd yn rhoi’r cyfle i chi arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y sector hon.

Trwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa ar y canlynol:

 • Ffordd gost effeithiol o ymweld â sioe masnach byd enwog.
 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Cost

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. Gallwch fynychu’r digwyddiad hwn naill ai fel arddangoswr neu ymwelydd:

Arddangoswr – Y gost yw £4,100 ar gyfer teithio a llety i ddau gynrychiolydd, gan gynnwys man arddangos ar stondin Cymru. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl
 • Trosglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety am 5 noson gyda brecwast
 • Man arddangos ar Stondin Cymru
 • Pasys i arddangoswyr
 • Mynd i ddigwyddiadau o fewn y farchnad
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Ymwelydd – Y gost yw £1,800 ar gyfer teithio a llety i un cynrychiolydd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl
 • Trosglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety 5 noson gyda brecwast
 • Mynd i ddigwyddiadau yn y farchnad
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Manylion Y Digwyddiad

Pan fyddwn yn – 17-22 Mawrth 2024

Sectorau – Creadigol, gemau

Ble – San Francisco

Trefniant gwasanaeth Cyfarfodydd

Os hoffech elwa i’r eithaf ar eich amser yn y digwyddiad gallwn gynnig cymorth drwy raglen o 3-4 o gyfarfodydd ar eich cyfer a fydd wedi’u trefnu gan un o’n hymgynghorwyr busnes. Gallwn drefnu hyn am £500 neu fwy.

Nodwch: Os hoffech fanteisio ar y cymorth hwn, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich cais 10 wythnos  cyn yr ymweliad neu’r arddangosfa. Os caiff eich cais ei gyflwyno ar ôl 27 Ionawr 2023 ni allwn warantu y bydd digon o amser i gynnig y cymorth ychwanegol hwn i chi.