Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei hymweliad marchnad allforio â ICOE / Ocean Energy Europe.

Pam ICOE / Ocean Energy Europe?
Eleni bydd yr International Conference on Ocean Energy (ICOE) ac Ocean Energy Europe yn cydweithio i gynnal y rhwydwaith mwyaf o arbenigwyr ym maes ynni cefnfor yn y byd.

Disgwylir y bydd mwy na 900 o gynrychiolwyr a busnesau o bedwar ban byd yn dod i'r digwyddiad yn San Sebastián.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o ymchwil a datblygu trawsbynciol, yn ogystal â thrafodaethau ar sut i'w rhoi ar waith ar raddfa ddiwydiannol. Bydd busnesau yn myfyrio ar eu gweithgarwch hyd yn hyn, ac yn meddwl am y ffordd ymlaen.


Pam y dylid mynd?
Bydd yr ymweliad hwn yn rhoi cyfle ichi arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a datblygu eich allforion yn y sector hwn.
Drwy gymryd rhan yn yr ymweliad hwn, byddwch yn elwa ar y canlynol:

 • Ffordd gosteffeithiol o ymweld â'r farchnad.
 • Rhwydweithio ac ymgysylltu â busnesau allweddol a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn y farchnad.
 • Rhannu profiadau a gwybodaeth â chyfranogwyr eraill.
 • Help gyda threfniadau teithio drwy asiant teithio penodedig.
 • Cyfle i fynd i ddigwyddiadau rhwydweithio.
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata.

Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â'r farchnad allforio. 
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnig lleoedd i gwmnïau o Gymru sydd am gymryd rhan yng nghynhadledd ICOE / Ocean Energy Europe.


Pecyn Arddangosfa Cost:  £1,800.00 - mae hyn yn cynnwys:

 • Cymorth i hyd at 2 gynrychiolydd.
 • Lle arddangos ym mhafiliwn Cymru.
 • Tocyn Cynrychiolydd i'r Gynhadledd.
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata.
 • Cyfle i ddefnyddio'r man cyfarfod ar stondin Cymru.
 • Tocyn awyren a llety

Pecyn Cynrychiolydd Cost:  £650.00  - mae hyn yn cynnwys:
• Cymorth i hyd at 1 person.
• Tocyn Cynrychiolydd i'r Gynhadledd a'r arddangosfa.
• Tocyn awyren a llety


*Yn amodol ar fod yn gymwys


Eich ymrwymiad
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn yr arddangosfa hon. Rydym yn awgrymu'n gryf mai dim ond os gallwch ymrwymo i amserlen yr arddangosfa hon a sicrhau bod cynrychiolydd y cwmni ar gael am gyfnod cyfan y digwyddiad y dylech wneud cais.


Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 29 Gorffennaf 2022