Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei hymweliad marchnad allforio i’r Innotrans, Berlin.

 

Pam InnoTrans?

Innotrans yw prif ffair fasnach y byd ar gyfer technoleg trafnidiaeth. Rhoddir sylw arbennig i dechnoleg trenau, seilwaith rheilffyrdd, cludiant cyhoeddus ac adeiladu twneli.  Gyda thros 3,000 o arddangoswyr o 60 o wledydd a thros 153,000 o ymwelwyr, mae’n cynnig cyfleoedd allforio da i fusnesau yn y sector.

Pam Mynd ar yr Ymweliad?
Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon.

Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

• Ffordd gost effeithiol o ymweld â'r farchnad.
• Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
• Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
• Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
• Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
• Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata ar gyfer yr ymweliad

Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. 
Mae'r gost yn £550.00. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cymhorthdal o 50% tuag at deithio dwyffordd
  • Llety am 3 nos gyda brecwast
  • Mynediad i’r sioe fasnach
  • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata
  • Mynediad i le cyfarfod ar stondin Cymru
  • Mynd i ddigwyddiadau o fewn y farchnad, yn cynnwys digwyddiadau rhwydweithio i fusnesau

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni.

Os hoffech chi wneud y mwyaf o'ch amser yn y digwyddiad, gall ein hymgynghorwyr busnes drefnu rhaglen o gyfarfodydd i chi. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnwys yn y costau uchod.

Y dyddiad cau i geisiadau yw 29 Gorffennaf 2022.

*Yn amodol ar fod yn gymwys.