Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i arddangos gyda ni yn Medica, Dusseldorf, yr Almaen. 

Pam Medica?
MEDICA  yw un o ddigwyddiadau mwya’r byd ar gyfer y sector meddygol, gan ddenu rhagor na 5,100 o arddangoswyr o 70 o wledydd, gan amrywio o fusnesau o fri rhyngwladol i gwmnïau bach, a thros 120,000 o ymwelwyr.  Bydd cyfleoedd allforio da i fusnesau’r sector yng Nghymru.

Pam Mynd ar yr Ymweliad?
Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon.
 
Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Ffordd gosteffeithiol o ymweld â'r farchnad.
 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. Ar gyfer y digwyddiad hwn, gallwch gymryd rhan un ai fel arddangoswr neu fel ymwelydd: 

Arddangoswr - Mae'r gost arddangos un ai yn £3,700 am stondin fawr neu’n £2,700 am uned fetr sgwâr.

 • Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety am 5 noson gyda brecwast (Dydd Sul – Dydd Gwener)
 • Tocyn 4 diwrnod i arddangosfa Medica
 • Stondin arddangos a chofrestru ar gyfer yr arddangosfa
 • Cofnod ar-lein/catalog

Mae’r cynnig hwn ar gael i ddau gynrychiolydd o bob cwmni.

Ymwelydd - Mae'r gost yn £700. Mae hyn yn cynnwys:

• Hedfan allan ac yn ôl a throsglwyddiadau (un ffordd) o fewn y farchnad
• Llety am 4 noson gyda brecwast (Dydd Sul – Dydd Iau)
• Tocyn ymwelydd 3 diwrnod i Medica

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni.

Os hoffech wneud y gorau o'ch amser yn y digwyddiad, gallwn gynnig cymorth i drefnu rhaglen o gyfarfodydd 3-4 i chi gan un o'n hymgynghorwyr busnes. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnwys yn y costau uchod.

*Yn amodol ar fod yn gymwys.

Y dyddiad cau i geisiadau yw 1 Gorffennaf 2022