Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei hymweliad marchnad allforio â Tokyo, Japan.

Pam Japan?
Japan yw’r drydedd economi fwyaf yn y byd a’r bedwaredd wlad fwyaf o ran masnachu rhyngwladol. Mae’n farchnad hynod o ddatblygedig, gyda seilwaith modern ac mae’n cael ei gweld fel pwerdy economi uwch-dechnoleg Asia. 

Mae Japan yn farchnad amrywiol, gyda lefel uchel o wariant defnyddwyr, ac mae’n cynnig cyfleoedd allforio da i fusnesau o Gymru.

Pam Mynd ar yr Ymweliad?
Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon.
 
Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:
• Ffordd gost effeithiol o ymweld â'r farchnad.
• Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
• Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
• Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
• Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
• Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata ar gyfer yr ymweliad

Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio. Mae dau opsiwn cymorth ar gael ar gyfer yr ymweliad:

Cymorth o ran teithio yn unig
Mae’r gost yn £1900.00. Mae hyn yn cynnwys:

• Hedfan allan ac yn ôl
• Trosglwyddiadau o fewn y farchnad
• Llety am 6 noson gyda brecwast
• Mynd i ddigwyddiadau o fewn y farchnad
• Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Os hoffech wneud y gorau o'ch amser yn y digwyddiad, gallwn gynnig cymorth i drefnu rhaglen o gyfarfodydd 3-4 i chi gan un o'n hymgynghorwyr busnes. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnwys yn y costau uchod.

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni.

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5 Awst 2022

*Yn amodol ar fod yn gymwys.