Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei hymweliad marchnad allforio â Singapore. 

Pam Singapore?

Dinas-wladwriaeth fach, ond gyfoethog, yw Singapôr. Mae’n ganolfan fusnes flaenllaw ar lefel fyd-eang ac yn ganolfan ariannol, morgludo a masnachu i ranbarth Asia a’r Môr Tawel. Mae gan Singapôr economi agored sy’n cael ei gyrru gan fasnach ac mae’n cynnig cyfleoedd allforio da i fusnesau o Gymru.

Pam Mynd ar yr Ymweliad?

Bydd yn rhoi’r cyfle i chi i arddangos eich cwmni, meithrin cysylltiadau gwerthfawr a sefydlu eich allforion yn y farchnad hon.

Drwy fod yn rhan o’r ymweliad, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Ffordd gost effeithiol o ymweld â'r farchnad.
 • Rhwydweithio a chysylltu â busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y farchnad
 • Rhannu gwybodaeth gydag eraill sy’n cymryd rhan
 • Help gyda’r trefniadau teithio drwy asiant teithio penodedig
 • Mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata ar gyfer yr ymweliad

Y Gost

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth* i gwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â marchnad allforio.

Mae’r gost yn £2,000.00. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hedfan allan ac yn ôl
 • Trosglwyddiadau o fewn y farchnad
 • Llety am 6 noson gyda brecwast
 • Mynd i ddigwyddiadau o fewn y farchnad
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Os hoffech wneud y gorau o'ch amser yn y digwyddiad, gallwn gynnig cymorth i drefnu rhaglen o gyfarfodydd 3-4 i chi gan un o'n hymgynghorwyr busnes. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnwys yn y costau uchod.

Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 3 Medi 2022

*Yn amodol ar fod yn gymwys.