Hoffai Llywodraeth Cymru wahodd eich cwmni i gymryd rhan yn ei ymweliad â marchnad allforio Sydney, Awstralia.  

Pam Awstralia?
Mae Awstralia yn wlad ddelfrydol ar gyfer profi a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd. Mae tua  tair rhan o bump o boblogaeth Awstralia yn byw yn y 4 dinas fwyaf, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i flaenoriaethu ble i lansio eich cynnyrch neu wasanaeth.

Awstralia yw 15 fed marchnad allforio fwyaf y DU, a chafwyd gwerth £14.9 biliwn o fasnach rhwng y DU ac Awstralia yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Medi 2021.

Mae cyfleoedd yn bodoli ar gyfer cwmnïau o’r DU mewn sectorau amrywiol iawn, gan gynnwys gwasanaethau ariannol a thechnoleg ariannol, technoleg, seiber ddiogelwch a seilwaith. 

Pam Mynd?
Bydd yr ymweliad hwn yn rhoi cyfle ichi arddangos eich cwmni, ennill cysylltiadau gwerthfawr adeiladau chynyddu eich allforion yn y farchnad hon.

Drwy fod yn rhan o’r rhith-ymweliad, byddwch yn elwa ar y canlynol:

 • Ffordd gosteffeithiol o ymweld â’r farchnad.
 • Golwg gyffredinol ar y farchnad a’r sefyllfa ddiweddaraf.
 • Rhith-gyfarfod i ddod i adnabod cysylltiadau busnes a phenderfynwyr defnyddiol yn y farchnad.
 • Cymorth un-i-un gan ein cynrychiolydd yn y farchnad
 • Eich cynnwys mewn deunydd marchnata digidol.

Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi* cwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad hwn â'r farchnad allforio. 

Y gost yw £1,800 y person. Mae'r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni a mae hyn yn cynnwys:

 • Y daith yn ôl ar yr awyren
 • Trosglwyddiadau yn y farchnad
 • Llety am 6 noson gyda brecwast (ddydd Sul i dydd Gwener)
 • Mynediad at ddigwyddiadau yn y farchnad
 • Cael eich cynnwys mewn unrhyw ddeunydd marchnata

Manylion y Digwyddiad
Pryd: 21 Chwefror – 1 Mawrth 2024
Sectorau: Pob sectorau
Ble: Sydney 

Trefn

 • 21 Chwefror– Gadael am Abu Dhabi
 • 25 Chwefror – 1 Marwth 2024 – Cyfle i gwmnïau drefnu eu cyfarfodydd eu hunain / dilyn rhaglen wedi’i threfnu o gyfarfodydd
 • 3 Marwth 2024 – Nôl i Gymru

Gwasanaeth Trefnu Cyfardodydd (ITO)
Os hoffech elwa i’r eithaf ar eich amser yn y digwyddiad gallwn gynnig cymorth drwy raglen o 3-4 o gyfarfodtydd ar eich cyfer a fydd wedi’u trefnu gan un o’n hymgynghorwyr busnes. Gallwn drefnu hyn am £500 neu fwy.

Nodwch: Os hoffech fanteisio ar y cymorth hwn, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich cais 10 wythnos  cyn yr ymweliad neu’r arddangosfa. Os caiff eich cais ei gyflwyno ar ôl 15 Rhagfyr 2024 ni allwn warantu y bydd digon o amser i gynnig y cymorth ychwanegol hwn i chi.