Digwyddiadau’r gorffennol

Dyma restr o’r digwyddiadau tramor y mae Llywodraeth Cymru wedi bod ynddyn nhw. Lawrlwythwch y taflenni i weld pa fusnesau gymerodd ran.

Noder, mae taflenni gwybodaeth y digwyddiadau yn y Saesneg yn unig gan eu bod ar gyfer digwyddiadau y tu allan i Gymru.