Sut i allforio

Os ydych yn bwriadu dechrau allforio neu allforio i farchnadoedd newydd, mae rhai pethau allweddol y mae angen ichi eu gwybod, gan gynnwys:

  • Sut i ddechrau allforio
  • A oes angen trwydded allforio arnoch
  • Sut i ddosbarthu nwyddau i’w hallforio
  • Anfon nwyddau dramor
  • Cyllid, yswiriant a chael eich talu
Dechrau allforio

Pan fyddwch yn dechrau allforio, mae’r gweithdrefnau y bydd angen i chi eu dilyn yn dibynnu ar y math o gynnyrch neu wasanaeth rydych yn ei werthu yn ogystal â lleoliad eich cwsmer.

A oes angen trwydded allforio arnoch

Os yw’ch busnes yn ystyried allforio nwyddau, bydd angen i chi holi a oes angen trwydded allforio arnoch. Gall gofynion trwyddedu ddibynnu ar y modd y bwriedir defnyddio’r eitem ac i ble rydych am ei hallforio.

Sut i ddosbarthu nwyddau i’w hallforio

Rhaid i bob busnes yn y DU ddatgelu unrhyw allforion i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i sicrhau bod unrhyw TAW, tollau tramor a chartref neu ardollau sy’n ddyledus iddynt o dan ddeddfwriaeth y DU neu Ewrop yn cael eu casglu.

Anfon eich nwyddau dramor

Mae’n allweddol ystyried sut rydych am gludo a dosbarthu'ch nwyddau wrth gynllunio i fasnachu’n ryngwladol. Mae’n hanfodol eich bod yn dewis y dull mwyaf addas o gludo’ch nwyddau ac yn cael y dogfennau priodol i sicrhau bod eich dulliau o fewnforio neu allforio’n effeithlon ac yn gost-effeithiol.

Cyllid, yswiriant a chael eich talu

Mae’n hanfodol sefydlu’r trefniadau ariannol priodol ar gyfer eich busnes allforio. Bydd hynny’n eich helpu chi i osgoi dyledion drwg a fydd yn effeithio er gwaeth ar broffidioldeb eich busnes.