Sut y gallwn helpu

Gall sefydlu neu dyfu busnes allforio fod yn gryn her i unrhyw fusnes. Nid oes raid i chi wynebu’r her hon ar eich pen eich hun oherwydd mae gan Lywodraeth Cymru wahanol fathau o gymorth i’ch helpu chi yn ystod pob cam o’r daith.

Cymorth i allforio

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth gynhwysfawr o ddulliau i’ch helpu chi i allforio. Gallwn eich helpu chi yn ystod y camau cychwynnol, i gael hyd i gyfleoedd a i gyrraedd y farchnad.

Astudiaethau achos

Gwyddom fod allforio o fudd i fusnesau, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn y mae rhai allforwyr llwyddiannus yn ei ddweud a dysgwch ragor am y cymorth a gawsant gennym ni i gyflawni eu hamcanion.

Cymorth gan gyrff eraill

Yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, gall nifer o gyrff eraill eich cynorthwyo os oes gennych broblemau neu ymholiadau’n ymwneud ag allforio.

Adeiladwyd ar Allforion

Sut helpodd allforion o Gymru i adeiladu dinas y diffeithdir