Astudiaethau achos

Gwyddom fod allforio o fudd i fusnesau, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn y mae rhai allforwyr llwyddiannus yn ei ddweud a dysgwch ragor am y cymorth a gawsant gennym ni i gyflawni eu hamcanion.


Atticus Digital

Mae Atticus Digital, yr asiantaeth greadigol o dde Cymru sydd wedi ennill BAFTA, wedi troi ei golygon at dargedu marchnadoedd rhyngwladol yn rhan o’i strategaeth dwf.

Cokebusters

Cwmni arobryn yn y gogledd yw Cokebusters. Mae'n arbenigo mewn digôcio mecanyddol ac archwilio tiwbiau. 

Huntingdon Fusion Techniques

Mae'r cwmni gweithgynhyrchu o Sir Gâr, Huntingdon Fusion Techniques, wedi gweld twf sylweddol yn ei allforion dros y pum mlynedd diwethaf diolch i’w ffocws ar ymgysylltu ei ddosbarthwyr rhyngwladol. 

Object Matrix

Penderfynodd Object Matrix, cwmni digidol yn ne Cymru sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau storio hybrid ar y cwmwl i ddiwydiannau ym myd y cyfryngau ac adloniant, dyfu ei busnes trwy dargedu marchnadoedd allforio.

PPM Technology

Fel un o gwta lond llaw o gwmnïau yn y byd sy’n cynhyrchu offer monitro ar gyfer fformaldehyd a nwyon gwenwynig eraill, mae’r cwmni arobryn PPM Technology,  wedi llwyddo i ddatblygu busnes rhyngwladol cadarn. 

Ruth Lee Ltd

I'r cwmni teuluol o'r gogledd, Ruth Lee Ltd, sef un o ddarparwyr dymis hyfforddi achubwyr mwyaf blaenllaw’r byd, mae allforio’n talu ar ein ganfed wrth iddynt weld twf mwy nag erioed yn seiliedig ar werthiannau rhyngwladol.

Teddington Engineered Solutions

Dechreuodd Teddington Engineered Solutions, busnes peirianneg yn ngorllewin Cymru, a oedd yn arfer cyflenwi darnau i gadw awyrennau Spitfire yr RAF yn yr awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, dargedu marchnadoedd rhyngwladol yn rhan o'i strategaeth twf.

Zip Clip

Masnach dramor yn ehangu i gynhyrchydd uchelgeisiol o’r Canolbarth