Busnes Cymru'n lansio ymgyrch allforio gyda seren y bêl hirgron Shane Williams

Y mis yma, bydd Cymru'n anfon rhai o'i hallforion gorau i Japan i gystadlu yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

Mae Japan yn farchnad allforio bwysig i Gymru, gyda gwerth miliynau o bunnoedd o nwyddau a gwasanaethau'n cael eu hallforio i'r wlad bob blwyddyn. Gall allforio drawsnewid busnes a mynd ag ef i'r lefel nesaf.

Wrth i dîm Rygbi Cymru baratoi i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol, dylai busnesau Cymru fod yn gwneud yr un fath. Mae Japan yn farchnad dda i allforwyr o Gymru, ac yn un o'r nifer o farchnadoedd lle gallai busnesau Cymreig gynyddu eu hallforion.

Does dim ots a ydych chi’n fawr neu’n fach, os yw eich cynnyrch yn llwyddiannus yng Nghymru, gall fod yn llwyddiannus dramor hefyd. Mae cymryd y cam i allforio’n eich galluogi chi i archwilio marchnadoedd sy’n fwy, ac yn aml yn fwy addas at eich syniadau, eich gwasanaethau a’ch cynnyrch.

I ddechrau ar eich taith allforio, ffoniwch 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.