Cymorth gan gyrff eraill

Yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, gall nifer o gyrff eraill eich cynorthwyo os oes gennych broblemau neu ymholiadau’n ymwneud ag allforio, gan gynnwys:


Canolfan BBaCh yr UE

Yr Undeb Ewropeaidd sy’n ariannu Canolfan BBaCH yr UE, ac mae wedi’i leoli yn Beijing. Mae’n helpu BBaCh i baratoi i brynu a gwerthu yn Tsieina ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol, cyngor cyfrinachol a hyfforddiant ym maes datblygu busnes, materion cyfreithiol, safonau ac Adnoddau Dynol. Yr Undeb Ewropeaidd sy’n ariannu Canolfan BBaCH yr UE, ac mae wedi’i leoli yn Beijing. Mae’n helpu BBaCh i baratoi i brynu a gwerthu yn Tsieina ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol, cyngor cyfrinachol a hyfforddiant ym maes datblygu busnes, materion cyfreithiol, safonau ac Adnoddau Dynol.

Canolfan Cydweithredu Diwydiannol yr UE a Japan

Corff dielw yw Canolfan Cydweithredu Diwydiannol yr UE a Japan  ac fe’i sefydlwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Japan. Ei nod yw hyrwyddo pob math o gydweithrediad rhwng yr EU a Japan o ran diwydiant, masnach a buddsoddiadau.

Rhwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru

Mae Rhwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru  (EENW) yn helpu BBaCh i ddatblygu eu busnes ymhellach, gan roi cyngor a chymorth iddynt arloesi a datblygu technoleg trawswladol. Gall hefyd roi gwybodaeth iddynt am y cyfleoedd sydd ar gael drwy gyfrwng rhaglenni’r UE a’u helpu i gael cyllid.

Cyngor Busnes y DU ac India

Corff dan arweiniad busnesau yw Cyngor Busnes y DU ac India ac mae’n hyrwyddo masnach a buddsoddiadau dwyochrog rhwng y DU ac India. Ei nod yw hwyluso cynnydd mewn masnach rhwng y DU ac India drwy hybu deialog rhwng busnesau.

Cyngor Busnes Tsieina-Prydain

Mae Cyngor Busnes Tsiena-Prydain yn helpu cwmnïau yn y DU i dyfu ac i ddatblygu eu busnes yn Tsieina. Ei nod yw helpu cwmnïau yn y DU, o bob maint ac o bob sector, p’un a ydynt newydd ymuno â’r farchnad neu wedi’u hen sefydlu, i fanteisio ar yr holl bosibiliadau a gynigir gan y farchnad sy’n tyfu’n gyflymach na’r un arall yn y byd.

Cymdeithas y Dwyrain Canol

Fforwm busnes yw Cymdeithas y Dwyrain Canol (MEA) ac mae’n annog busnesau i fuddsoddi yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica a masnachu â nhw. Sefydlwyd y gymdeithas annibynnol, ddielw hon yn 1961 ac mae wedi’i lleoli yn Llundain. Mae modd ymaelodi â hi,  ac mae’n cynrychioli tua 350 o gyrff o bob sector busnes a diwydiant.

Busnes Prydain ac America

Mae Busnes Prydain ac America yn cynnwys Siambr Fasnach America (DU) a Siambr Fasnach Prydain-America. Mae’n cynnig llwyfannau rhwydweithio a chyfleoedd i farchnata’n ogystal â gwybodaeth am fyd busnes a chyngor ynghylch rheoliadau.

Siambrau Masnach

Mae Siambrau Masnach Prydain wedi bod yn hybu masnach am dros 150 o flynyddoedd. Mae eu gwasanaethau’n cynnwys hyfforddiant, dogfennau allforio, gwybodaeth am farchnadoedd a rhwydweithiau busnes tramor. Siambr Fasnach De Cymru Siambr Fasnach Swydd Gaer a Gogledd Cymru

Y Sefydliad Allforio

Sefydlwyd y Sefydliad Allforio yn 1935 a hwn yw’r corff proffesiynol sy’n cynrychioli ac yn hybu buddiannau pawb sy’n ymwneud ag allforio, mewnforio a’r fasnach ryngwladol. Yn ogystal â darparu cymwysterau a hyfforddiant, y Sefydliad  yw’r prif awdurdod ar arfer gorau a chymhwysedd i fusnesau sy’n masnachu’n fyd-eang.