Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Academi Amaeth

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid gwledig

Rydym yn chwilio am ddosbarth 2018!

Mae’r rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol hwn bellach yn ei chweched mlynedd gyda 165 o gyn aelodau. 

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 3 elfen benodol: 

  • Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig – wedi ei hanelu at ysbrydoli a datblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng Nghymru. (Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yn fenter ar y cyd gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru).
  • Rhaglen Busnes ac Arloesedd – wedi ei hanelu at gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.
  • Rhaglen yr Ifanc - wedi ei hanelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu choedwigaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ymgeiswyr gysgodi unigolion uchel eu proffil yn eu maes diddordeb dewisol. (Mae Rhaglen yr Ifanc yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru).​

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais

Mae'r ffenestr ar gyfer ceisiadau ar gyfer Academi Agri Cyswllt Ffermio 2018 ar agor NAWR tan 30 Mawrth 2018 (11.59pm)

Dyddiadau Cyfweliadau Academi Amaeth 2018

Rhaglen Busnes ac Arloesedd: Dydd Llun 23 Ebrill a Dydd Mawrth 24 Ebrill
Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig: Dydd Mercher 25 April a Dydd Iau 26 Ebrill
Rhaglen Iau: Dydd Sadwrn 28 Ebrill a Dydd Llun 30 Ebrill