Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Academi Amaeth

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid gwledig

Mae’r rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol hwn bellach yn ei seithfed mlynedd gyda 200 o gyn aelodau. 

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 3 elfen benodol: 

  • Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig – wedi ei hanelu at ysbrydoli a datblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng Nghymru. (Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yn fenter ar y cyd gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru).
  • Rhaglen Busnes ac Arloesedd – wedi ei hanelu at gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.
  • Rhaglen yr Ifanc - wedi ei hanelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu choedwigaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ymgeiswyr gysgodi unigolion uchel eu proffil yn eu maes diddordeb dewisol. (Mae Rhaglen yr Ifanc yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru).​

Cliciwch yma i weld ymgeiswyr llwyddiannus Academi Amaeth 2019.