Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Academi Amaeth

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac entrepreneuriaid gwledig


Mae’r rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol hwn bellach yn ei phumed mlynedd gyda bron i 80 o gyn aelodau. 

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, yn cynnwys 3 elfen benodol: 

  • Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig – wedi ei hanelu at ysbrydoli a datblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng Nghymru. (Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig yn fenter ar y cyd gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru).
  • Rhaglen Busnes ac Arloesedd – wedi ei hanelu at gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.
  • Rhaglen yr Ifanc - wedi ei hanelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant bwyd, ffermio neu choedwigaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ymgeiswyr gysgodi unigolion uchel eu proffil yn eu maes diddordeb dewisol. (Mae Rhaglen yr Ifanc yn fenter ar y cyd gyda CFfI Cymru).​

Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu mewn cydweithrediad â phrif sefydliadau amaethyddol eraill yng Nghymru sy'n ein cefnogi i chwilio am unigolion deinamig, brwdfrydig ac uchelgeisiol sy’n gallu gwneud cyfraniad at ein diwydiannau ffermio, coedwigaeth a bwyd. 

Maen nhw’n cynnwys:

  • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CFAC)
  • NFU Cymru
  • Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)
  • Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA Cymru)
  • CFFI Cymru