Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Agrisgôp

Mae Agrisgôp, rhaglen datblygu rheolaeth Cyswllt Ffermio yn newid meddylfryd, agwedd a gallu'r unigolion sy'n ymuno.

Mae Agrisgôp yn rhaglen dysgu gweithredol wedi ei ariannu’n llawn. Mae’n dod ag unigolion blaengar o'r un anian o fusnesau fferm, coedwigaeth a bwyd ynghyd ar lefel lleol. 

Gan gydweithio mewn grŵp, gall aelodau Agrisgôp ddysgu sgiliau rheolaeth newydd, derbyn gwybodaeth arbenigol ac archwilio a datblygu dyfodol hyfyw i chi, eich teuluoedd a’ch busnesau.

Yn seiliedig ar gysyniad Dysgu Gweithredol, mae Agrisgôp yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau a hyder, a fydd yn eu tro yn eich helpu chi i adnabod syniadau a chyfleoedd ar gyfer eich busnesau.

Mae aelodau grwpiau Agrisgôp yn rhoi eu hamser, teithio, ac yn bwysicaf oll, ymrwymiad positif i ddatblygiad y grŵp.

Ffenest siop i gynnyrch Dyffryn Conwy ar faes carfanau’r brifwyl

Pum teulu amaethyddol, a gychwynnodd y fenter gydweithredol newydd sbon hon i ddatblygu syniadau, sgiliau a hyfywedd busnesau gwledig yng Nghymru

Ffermwyr yn agor eu ffermydd i ysgolion i ddylanwadu ar ddewisiadau bwyd y genhedlaeth nesaf

12 o ffermwyr o ogledd-ddwyrain Cymru sydd â diddordeb mewn addysgu plant a’r cyhoedd ehangach ynglŷn ag o le mae eu bwyd yn dod

 

Ffermwyr yn diogelu ansawdd dŵr gyda chymorth rhaglen Agrisgôp

Sefydlwyd y grŵp ym Mhentywyn gan yr arweinydd Agrisgôp Lilwen Joynson ac mae’n cynnwys saith ffermwr llaeth a chynhyrchydd eidion o ardal o dir sy’n draenio i mewn i’r twll turio dŵr yfed.

O’r fferm i’r fforc, profiadau newydd yn y sector amaeth i ddisgyblion o’r Bala

Disgyblion amaeth ysgol y Berwyn Y Bala yn edrych yn bositif ac yn llawn brwdfrydedd ar y broses o fynd ag ŵyn o’r fferm i’r fforc.

Ffermwyr defaid o Ogledd Cymru’n gosod targedau newydd, diolch i raglen Agrisgôp Cyswllt Ffermio

Teulu o Ogledd Cymru yn sefydlu ail fenter yn cynhyrchu llaeth defaid ar gyfer cawsiau sy’n cael eu gwneud â llaw.

Merched mewn Amaeth 

Grŵp 'Merched mewn Amaeth' yng Nghymru yn amlinellu'r hyn sydd angen ei wneud wedi Brexit

Ffermwyr o Ogledd Cymru’n gobeithio elwa ar y farchnad ‘prydau parod’

Grŵp o 8 o gynhyrchwyr defaid sy'n awyddus i gyflwyno cig oen Cymru i farchnad y DU mewn amrywiaeth newydd o brydau parod

Cynhyrchwyr Wyau Agrisgop

Grŵp o bedair fferm deuluol Gymreig yn arallgyfeirio i gynhyrchu wyau maes


Ffermwyr llaeth yn edrych i’r dyfodol

Grŵp Sefydliad i Gynhyrchwyr Llaeth


Gwarchod a hyrwyddo bridiau gwartheg prin

Grŵp Cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru