Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

 

26 Medi 2019

Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3SY

 

 

Am ddiwrnod! Dyma rai o uchafbwyntiau'r digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio.

 

 

Cliciwch yma i weld lleoliadau'r holl arddangoswyr ac ardaloedd seminar y siaradwyr.

 

Ychwanegu gwerth at eich busnes, buddsoddi yn eich dyfodol, paratoi i lwyddo

 

Ydych chi’n dymuno arallgyfeirio eich busnes?

 

Ydych chi’n awyddus i edrych sut i wella cynaliadwyedd a phroffidioldeb eich busnes drwy arloesedd a thechnoleg?

 

Mae Arloesi ac Arallgyfeirio yn ddigwyddiad a gynhelir am ddim, a bydd yn darparu cefnogaeth cyngor ac arweiniad er mwyn gwella eich busnesau a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.

 

Cewch gyfle i

  • Gwrdd â’r dyfeiswyr, y gwneuthurwyr a’r dosbarthwyr sydd ar flaen y gad o ran yr arloesedd a’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth
  • Dysgu sut mae’r mentrau arallgyfeirio mwyaf llwyddiannus yn ffynnu mewn marchnad gystadleuol
  • Gwireddu eich syniadau drwy fanteisio ar arweiniad, cefnogaeth, hyfforddiant a mentora Cyswllt Ffermio

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

  • Stondinau masnach gan y prif gwmnïau ym maes arloesedd ac arallgyfeirio
  • Ardaloedd seminar gyda sgyrsiau gan ystod o siaradwyr i’ch ysbrydoli ac arwain eich syniadau ynglŷn ag arloesedd ac arallgyfeirio
  • Ardal lle bydd cyngor ymarferol ynglŷn â chyllid a busnes ar gael gyda chyfle i siarad gyda chynghorwyr arbenigol a chyllidwyr
  • Arddangosiadau ymarferol o’r dechnoleg ddiweddaraf ar draws y sector amaethyddol a choedwigaeth

Prif Feysydd:

Arloesi – Technolegau a syniadau newydd, y tueddiadau diweddaraf a chyfleoedd ym maes technoleg i’ch cynorthwyo o fewn eich busnes.

Arallgyfeirio – Gwybodaeth ynglŷn â’r tueddiadau a’r cyfleoedd diweddaraf ym maes arallgyfeirio, gan gynnwys twristiaeth bwyd, gweithgareddau awyr agored a chnydau amgen.

Da byw – Gwneud y gorau o’ch asedau presennol, sut i wneud eich model busnes yn fwy proffidiol drwy gyflwyno technoleg newydd, a gwneud tasgau yn fwy effeithlon.

Cyllid a chefnogaeth fusnes – Arweiniad ynglŷn â sut i ddatblygu ac ariannu eich syniadau busnes, er mwyn eich galluogi  i adael y diwrnod gyda chynllun mewn lle.

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â - fcevents@menterabusnes.co.uk