Cynllunio Olyniaeth

Dechreuwch y sgwrs

Beth yw cynllunio olyniaeth?

Y bygythiad hirdymor mwyaf i unrhyw fusnes fferm neu goedwigaeth teuluol yw diffyg cynllun olyniaeth gadarn.

Mae’n ymwneud â’r cynllun hirdymor ar gyfer eich busnes ffermio neu goedwigaeth – y ffeithiau, nodau a’r modd i gyflawni’r canlyniad gorau i bawb dan sylw.                     

Yn syml, mae’n fwy na gwneud ewyllys!

Bydd eich cynllun olyniaeth yn unigryw i’ch busnes – nid oes opsiwn ‘un math yn addas i bawb’.  Mae pob teulu yn wahanol, a phob busnes yn wahanol.  Yr hyn sydd bob amser yn bwysig yw fod pob teulu ffermio a choedwigaeth yn ystyried dyfodol y busnes ac yn cynllunio o flaen llaw ar gyfer pob sefyllfa – cyn gynted â phosib!

Pam fod angen cynllun olyniaeth arnoch?

Mae’r risgiau allweddol o beidio â chael cynllun o’r fath mewn lle yn cynnwys, er enghraifft:

  • aelodau’r teulu yn dadlau
  • goblygiadau ariannol anffafriol / effaith treth etifeddiaeth / treth enillion cyfalaf
  • straen a phryder, yn aml yn cyfuno â phoen meddwl a galar
  • colli cartref / bywoliaeth i aelodau’r teulu
  • effaith ar y fferm deuluol os caiff ei werthu, ei gerfio neu ei rannu

Mae’n bosib bydd angen i chi a’ch teulu drafod ac ystyried nifer o ffactorau allweddol cyn cynllunio beth ddylai ddigwydd i’ch busnes os a phryd fydd eich amgylchiadau’n newid. Am ragor o wybodaeth ac arweinad ar y materion hyn, lawr lwythwch ein llyfryn cynllunio olyniaeth neu cysylltwch â ni i ofyn am gopi.