Welsh Government

Pam fyddai Alice yn fentor effeithiol

 • Gyda chefndir yn y diwydiant adeiladu, defaid masnachol a bîff pedigri, mae gan Alice hefyd brofiad o goetir ac arallgyfeirio i faes twristiaeth.
 • Fel arweinydd Agrisgôp mae Alice wedi gweithio gyda grwpiau amrywiol o gnydio parhaol i ffermio llawr gwlad i lobio gwleidyddol.
 • O weithio fel hwylusydd i’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy, Rhaglen Wytnwch y Prince’s Farm a hyfforddwr a chyfryngwr annibynnol, mae gan Alice brofiad eang o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu busnesau diwydiannau’r tir yng Nghymru.
 • Busnes fferm presennol
 • Mae Mandinam yn cynnwys 400 acer o goetir cymysg a gaiff ei reoli a phorfa barhaol. Mae buches fach o wartheg bîff pedigri Shorthorn yn pori rhai o’r caeau tra bod porwr yn pori’r mwyafrif o’r glaswellt. Mae cabannau bugeiliaid a llety gwyliau wedi bod yn fenter arallgyfeirio gynhyrchiol.
 • Mae Alice yn cyfrannu tuag at wneud penderfyniadau ar y fferm tra’n ennill bywoliaeth trwy ei busnes ymgynghori sy’n arbenigo mewn cyfryngu, hwyluso a hyfforddi.

Cymwysterau / cyraeddiadau / profiad

 • Cyfryngwr Achrededig CEDR 2017
 • Aelod o Bwyllgor Cangen Dyfed y CLA a Phwyllgor Polisi Cymru ers 2017.
 • Diploma Uwch Achrededig mewn Hyfforddi, Prifysgol Middlesex/Cymdeithas Seicolegol Prydain 2017
 • Tystysgrifau mewn: Rheoli Straen, Datblygu Perfformiad a Datrys Problemau
 • Prifysgol Abertawe/Bangor: Gwobr Arwain a Rheoli gyda LEAD Cymru 2015
 • Prifysgol Abertawe WAVE Itec a chwrs Dylunio Gwefannau 2014
 • Gomer Herefords 2004-20014
 • Adran Allforio European Profiles Ltd 1989-1991
 • Aelod o: Cymdeithas Goetsio’r DU, ISCP, IAFPD a CEDR gan weithio i’w côd ymddygiad a moeseg cyfunol.
   

AWGRYMIADAU DA AR GYFER LLWYDDIANT MEWN BUSNES

“Byddwch yn glir o ran yr hyn yr ydych chi am ei gyflawni a pham.”

“Gweithiwch yn ôl eich cryfderau, deallwch eich gwendidau a dysgwch o bob profiad.”

“Gwnewch eich hun yn gysurus gyda bod yn anghysurus.”

“Derbyniwch ac ymrwymwch i’r newidiadau angenrheidiol”.