Cyfeiriadur Mentoriaid

*Oherwydd sefyllfa'r coronafeirws (Covid-19) ar hyn o bryd, nid yw ein mentoriaid yn cynnal ymweliadau wyneb i wyneb am y dyfodol rhagweladwy. Yn y cyfamser, gallant gynnig mentora dros y ffôn neu'n ddigidol lle y bo'n bosib.*

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Rhanbarth
Sir Drefaldwyn
Sector
Biff, Llaeth, Organig, Dofednod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio
Rhanbarth
Sir Drefaldwyn
Sector
Dofednod
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Egni Adnewyddadwy
Rhanbarth
Sir y Fflint
Sector
Dofednod
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio
Rhanbarth
Sir Drefaldwyn
Sector
Dofednod
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Arallgyfeirio, Mentrau ar y Cyd, Datblygiad Personol, Egni Adnewyddadwy, Olyniaeth
Rhanbarth
Maesyfed
Sector
Biff, Garddwriaeth, Dofednod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio