Rhaglen TG Cyswllt Ffermio

Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau TG?

 

*Nodwch: oherwydd y coronafeirws mae’r holl hyfforddiant a gweithdai wyneb yn wyneb wedi’u gohirio. Mae cyfrifiaduron ar gyfer dechreuwyr wedi cael ei drawsnewid yn gwrs cartref wedi’i hariannu 100%, mae tiwtora un-i-un ar gyfer rheiny sydd â sgiliau TG sylfaenol yn cael ei gynnal yn ddigidol neu dros y ffôn ac mae gennym amrywiaeth o gweminarau ar gael. Cysylltwch â ni os ydy unrhyw un o’r rhain yn dewis addas i chi.*

Cyflwyno'ch syniad (ar gyfer darparwyr yn unig)

 

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’i ariannu’n llwyr ar gyfer busnesau ffermio a choedwigo cymwys sydd wedi cofrestru â Cyswllt Ffermio. 

Rydyn ni’n byw mewn oes ddigidol! Mae'r busnesau ffermio a choedwigo mwyaf blaengar yn elwa ohoni - ond dim ond os oes ganddyn nhw’r sgiliau TG iawn!

Waeth beth yw lefel eich sgiliau, gallai hyfforddiant cyfrifiadurol eich helpu chi i...

 • reoli eich adnoddau'n fwy effeithlon
 • lleihau eich gwaith papur
 • arbed amser ac arian

Ar gyfer dechreuwyr heb unrhyw sgiliau cyfrifiadurol blaenorol

 • ICT beginners 2
  Cwrs hyfforddiant chwe wythnos o hyd, wedi’i ddarparu ar ffurf sesiwn ddwy awr wythnosol 
 • Chwe modiwl cyfrifiadurol wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau TG sydd eu hangen arnoch chi yn eich busnes
 • Dosbarthiadau cyfeillgar sy’n addas i bawb, wedi’u darparu ledled Cymru gan diwtoriaid colegau amaethyddol lleol ar lefel a chyflymdra sy’n addas i bawb

Gallwch ddysgu sut mae:

 • Defnyddio Microsoft Word
 • Creu a rheoli taenlenni
 • Creu a rheoli negeseuon e-bost
 • Defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer eich busnes
 • Cysylltu eich busnes drwy'r cyfryngau cymdeithasol
 • Canllaw i wefan Llywodraeth Cymru a chrynodeb o'r modiwl 

 

Tiwtora un-i-un ar gyfer y rheini â sgiliau TG sylfaenol

 • ICT home visits 0
  Hyd at ddau ymweliad dwy awr o hyd â’ch cartref, wedi’u hariannu’n llwyr, gan diwtoriaid TG arbenigol 
 • Hyfforddiant wedi’i deilwra i’ch gofynion sy’n canolbwyntio ar unrhyw broblemau neu fylchau yn eich gwybodaeth

Gallwch ddysgu sut mae:

 • Cael mynediad at wefannau defnyddiol sy’n berthnasol i’ch busnes
 • Defnyddio unrhyw becynnau meddalwedd rydych chi wedi’u prynu
 • Datrys unrhyw faterion sy’n gysylltiedig â TG ar eich dyfais bersonol eich hun (e.e. cyfrifiadur personol, gliniadur, tabled, ffôn symudol)

 

Gweithdai ar gyfer unigolion sy’n awyddus i ddysgu am y dechnoleg TG ddiweddaraf

ICT workshops 0

Yn y gweithdai sydd wedi’u hariannu’n llwyr, byddwch yn dysgu sut mae integreiddio'r dechnoleg TG ddiweddaraf o fewn eich busnes eich hun. 

Caiff y gweithdai eu trefnu gyda’r nos mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru. 

Cliciwch yma i weld y pynciau, dyddiadau a lleoliadau diweddaraf.

 

Gallwch ddysgu sut:

 • Gall technoleg gael ei defnyddio yn eich busnes ffermio a choedwigo chi
 • Mae technoleg yn cael ei defnyddio a sut mae busnesau modern eraill yn elwa ohoni

 

I gael mynediad at hyfforddiant TG wedi'i ariannu'n llwyr, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio. 

Er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd, cliciwch yma.

I ddatgan eich diddordeb mewn hyfforddiant TG cliciwch yma.

 


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Business Planning