Rhaglen TG Cyswllt Ffermio

Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau TG?

 

*Noder: oherwydd cyfyngiadau Covid 19, dim ond cefnogaeth TGCh un-i-un sydd yn cael ei ddarparu wyneb i wyneb (neu ar-lein), bydd holl hyfforddiant arall TGCh Cyswllt Ffermio’n cael ei ddarparu ar-lein neu dros y ffôn gan ein tiwtoriaid arbenigol.*

 

Rydyn ni’n byw mewn oes ddigidol! Mae'r busnesau ffermio a choedwigaeth mwyaf blaengar yn elwa ohoni - ond dim ond os oes ganddyn nhw’r sgiliau TG iawn!

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer busnesau ffermio a choedwigaeth cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Waeth beth yw lefel eich sgiliau, gallai hyfforddiant cyfrifiadurol eich helpu chi i...

  • reoli eich adnoddau'n fwy effeithlon
  • lleihau eich gwaith papur
  • arbed amser ac arian

Os ydych chi'n ansicr ar ba lefel o hyfforddiant sydd ei angen arnoch chi neu y mae angen i chi drafod unrhyw un o'r darpariaethau hyfforddi TGCh ymhellach, e-bostiwch Catherine Hughes yn catherine.hughes2@lantra.co.uk neu ffoniwch 01982 552646.

I gael mynediad at hyfforddiant TG wedi'i ariannu'n llwyr, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio. 

Er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd, cliciwch yma.

I ddatgan eich diddordeb mewn hyfforddiant TG cliciwch yma.

 


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Business Planning