Cyfle #848

Gogledd Sir Benfro

111 Ha / 274 erw

500 o ddefaid

Llety ar gael

Opportunity #848

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 848

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

65-74 oed

Di-Gymraeg

Rydym wedi bod yn ffermio yma ers dros 40 mlynedd. Pan ddechreuon ni gyntaf, nid oedd gennym ddigon o adnoddau gyda gormod o fentrau a thros y blynyddoedd rydym wedi symud i fentrau defaid yn unig ynghyd â ffrydiau refeniw allanol, sydd wedi ariannu ein ffordd o fyw.

 

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf:

  1. Adeiladu ar sylfeini a osodwyd eisoes.
  2. Er mwyn ein rhyddhau o redeg y fferm o ddydd i ddydd, felly mae gennym fwy o ryddid a llai o gyfrifoldeb.
  3. Cadw trefniant mewn hirhoedledd a sicrhau parhad.

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad:

Gogledd Sir Benfro

 

Arwynebedd tir ar gael: 

111 Ha / 274 erw

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid:

Gosodiad trin defaid, iardiau a chaeau amrywiol ynghyd â sied wair.

 

Da byw ar gael:

Math                                    Niferoedd

Defaid Mynydd Cymreig      500

 

Peiriannau ar gael:   

Mae digon o beiriannau yma i ymgymryd â'r rhan fwyaf o weithrediadau.

 

Llety i'r Ymgeisydd: 

Oes

 

Yr ardal leol:

Cwpl o filltiroedd o'r arfordir.

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Cytundeb Ffermio Cyfran

 

Nodweddion allweddol y mae’r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes:

Rhywun sy'n gallu rheoli fferm, yn meddu ar sgiliau ymarferol cysylltiedig ac sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned. Hyder yn eu hyfedredd i gyflawni lefel foddhaol o incwm.

Rhywun sydd ddim yn rhy gyfarwyddol ac nad oes ots ganddo roi cynnig ar bethau newydd cyn belled nad yw'n tynnu oddi ar y busnes craidd.
 

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

DOCX icon