Cynllunio Busnes - Rheoli Coetir

 

Ydych chi’n ffermwr sy’n ystyried sefydlu, rheoli neu ehangu coetir, neu a ydych chi eisoes yn berchen ar goetir ac yn ei reoli ac yn dymuno datblygu eich busnes coetir?

Gallai’r cyngor cynnwys:

  • Manylebau cynllunio, sefydlu a rheoli coetir a’r costau/cyllidebau cysylltiedig, goblygiadau ar gyfer y busnes fferm/coedwigaeth ehangach, gan gynnwys cyngor amgylcheddol, tirwedd, treftadaeth a chymdeithasol yn ymwneud â choetir
  • Cymorth grant sydd ar gael, potensial coetir ar y farchnad, rheolaeth coetir a manylebau plannu/sefydlu
  • Systemau tâl a gwasanaethau ecosystem
  • Cofrestru ar gyfer Cod Carbon Coetir, gan gynnwys cofrestru fel grŵp a datblygu neu gydweithio i greu cynlluniau fel grŵp er mwyn cofrestru ar raddfa briodol
  • Gwirio cynlluniau Cod Carbon Coetir
  • Dilysu cynlluniau Cod Carbon Coetir yn ôl gofynion y cod.
  • Adolygiadau o fusnesau coetir, opsiynau datblygu busnes, costau/llif arian cysylltiedig, ystyriaethau cyfreithiol ac ariannol, goblygiadau i’r busnes presennol.  
  • Cwblhau Cynllun Rheoli Coetir wedi’i gymeradwyo gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a rhanddeiliaid yn y sector Coedwigaeth

Mae gan bob cynghorydd brofiad o gynllunio rheoli coetir a hanes o lwyddiant wrth werthuso cynlluniau Coedwigaeth yn unol â safonau. 

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.