Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Lleolir yn
Brycheiniog
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Egni Adnewyddadwy, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Rheoli Tir Glas, Ffermio Adfywiol, Egni Adnewyddadwy, Iechyd y Pridd
Lleolir yn
Bro Morgannwg
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Egni Adnewyddadwy
Lleolir yn
Caerdydd
Sector
Tir âr, Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Egni Adnewyddadwy, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Ceredigion
Sector
Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Effeithlonrwydd Ynni, Datblygiad Personol, Datblygu Eiddo, Egni Adnewyddadwy, Twristiaeth
Lleolir yn
Llŷn ac Eryri
Sector
Biff, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata, Iechyd Meddwl, Datblygu Eiddo, Egni Adnewyddadwy
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Rheoli a chynllunio busnes, Rheoli Tir Glas, Egni Adnewyddadwy
Lleolir yn
Maesyfed
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Rheoli Tir Glas, Egni Adnewyddadwy
Lleolir yn
Brycheiniog
Sector
Tir âr, Biff, Arallgyfeirio, Organig, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Cynllunio Rheoli Maetholion, Datblygu Eiddo, Ffermio Adfywiol, Egni Adnewyddadwy, Olyniaeth, Twristiaeth, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Ddinbych
Sector
Biff, Arallgyfeirio, Dofednod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Arloesi, Mentrau ar y Cyd, Datblygiad Personol, Egni Adnewyddadwy, Twristiaeth