Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Lleolir yn
Brycheiniog
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Egni Adnewyddadwy, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Caerdydd
Sector
Tir âr, Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Egni Adnewyddadwy, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Ffermio Cynaliadwy, Ansawdd Dŵr, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Coetir
Lleolir yn
Ceredigion
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Ffermio Cynaliadwy, Ansawdd Dŵr, Rheoli Coetir