Cyfle #340

Tal Y Cafn / Eglwysbach, Conwy.

47ha / 116 erw

Llaeth

150 o wartheg godro Croesfrid 

Llety ar gael

dairy

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 340

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

30 - 45 mlwydd oed

Siaradwr Cymraeg
 

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf

Ar hyn o bryd, rydym ni’n cadw 150 o wartheg croesfrid. Rydym ni’n gobeithio cynyddu nifer y gwartheg dros y 5 mlynedd nesaf.

Er mwyn cynyddu nifer y gwartheg, rydym ni’n chwilio am berson dibynadwy i ymuno â’n tîm ifanc a brwdfrydig i fagu lloi.

Gallai’r cyfle fod ar gael rhwng mis Chwefror a mis Mai eleni (2021) pan fo’r lloi’n cael eu diddyfnu.

Neu, ar gyfer yr ymgeisydd iawn, mae’n bosibl y byddai modd cynnig swydd lawn amser i ymuno â ni i gyrraedd ein nodau dros y 5 mlynedd nesaf. Rydym  ni hefyd yn cadw buches sy’n lloia mewn bloc yn yr hydref, a byddai angen cwblhau gwaith arall ar y fferm mewn cyfnodau pan nad yw’n brysur o ran lloia.

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad (tref agosaf):

Tal Y Cafn / Eglwysbach, Conwy

 

Ardal tir ar gael:

47ha / 116 erw

 

Da byw ar gael:

Math                                       Niferoedd

Gwartheg godro Croesfrid      150

 

Peiriannau ar gael:

Bydd defnyddio’r rhan fwyaf o beiriannau’r fferm yn rhan o’r swydd.

 

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle: 

Oes

 

Yr ardal leol: 

Tua 3 milltir o dref Conwy a 5 milltir o dref farchnad Llanrwst. Cymuned leol dda gyda chysylltiadau da gyda’r A55.

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Gweithiwr cyflogedig

Mae gennym ni 150 o wartheg croesfrid sy’n lloia mewn 10 wythnos, gan ddechrau ar 7 Chwefror.

Gallai’r swydd fod ar gyfer mis Chwefror hyd at ganol Mai pan fo’r lloi’n cael eu diddyfnu. Neu, ar gyfer yr ymgeisydd iawn, mae’n bosibl y byddai modd cynnig swydd lawn amser i ymuno â ni i gyrraedd ein nodau dros y 5 mlynedd nesaf. Rydym ni hefyd yn cadw buches sy’n lloia mewn bloc yn yr hydref, a byddai angen cwblhau gwaith arall ar y fferm mewn cyfnodau pan nad yw’n brysur o ran lloia.

Gallwn gynnig hyblygrwydd o ran oriau gwaith, a disgwylir ymrwymiad pellach yn ystod y cyfnod lloia.

   

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol:

  • Bwydo a rhoi gwellt o dan y lloi ddwywaith y dydd
  • Pwyso lloi’n rheolaidd i fonitro cyfraddau twf
  • Tagio a chadw cofnodion
  • Cynorthwyo gyda’r cyfnod lloia a sicrhau bod pob llo yn cael digon o golostrwm drwy botel ar ôl eu geni.

Gan ddibynnu ar yr unigolyn, gallai dyletswyddau hefyd gynnwys:

  • Godro pan fo angen
  • Gwaith ar yr iard, bwydo a chrafu tail
  • Gwaith fferm cyffredinol

 

Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes

  • Gonestrwydd
  • Didwylledd
  • Brwdfrydedd a sylw i fanylion

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

icon