YSBRYDOLI, YSGOGI, GALLUOGI... ARWAIN NEWID

 

Ymunwch â ni am wythnos llawn sesiynau digidol i ehangu, datblygu ac/neu arallgyfeirio eich busnes.

Cyfle i gael:

  • trafod gydag arbenigwyr mewn grŵp

  • cymryd rhan mewn sesiynau un-i-un

  • clywed straeon merched eraill o fewn y diwydiant

Os hoffech ymuno gyda un o weminarau neu gymorthfeydd Merched Mewn Amaeth a restrir isod, ewch draw i'n tudalen Beth Sydd Ymlaen er mwyn cofrestru.