Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Categorïau Cyngor

Dyma’r categorïau cyngor y gall busnesau cymwys eu derbyn trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

Gellir derbyn cyngor Cynllunio Busnes ddwywaith, gan ddefnyddio ffigurau blwyddyn ariannol wahanol i'r data a ddefnyddir yn y cynllun busnes cyntaf ar gyfer yr ail achos.

 

Categorïau


Cynllunio Busnes - (ar gael ar sail unigol neu fel cyngor grŵp i fentrau ar y cyd)


Cynllunio Busnes ar gyfer Newydd Ddyfodiaid


Technegol - Perfformiad a Rheolaeth Da Byw 


Technegol - Rheolaeth Glaswelltir a Chnydau 


Technegol - Rheolaeth Coetir 

 


Technegol - Garddwriaeth 


Technegol - Cynhyrchu Organig 


Technegol - Amaeth-amgylchedd, Gwasanaethau Ecosystemau a Bioamrywiaeth


Technegol - Arallgyfeirio a Gwerth Ychwanegol


Technegol - Prosesu Coed a Gwerth Ychwanegol


Dylai'r categorïau canlynol o gyngor hefyd ddod ar gael yn fuan:

  • Technegol - Effeithlonrwydd Ynni a Dŵr.
  • Technegol - Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy.