Cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer y sector cig coch

Cymorthfeydd a chlinigau un i un unigryw wedi’u cyllido’n llawn

Ffenestr ar agor rhwng 01/11/2019 - 31/01/2020

 

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y ddau gategori busnes mae’n rhaid i’r busnes fod wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig Coch gyda Hybu Cig Cymru / Cyswllt Ffermio.

 

Ar gael i bob cynhyrchwr cig coch.

 

Bydd y clinigau a’r cymorthfyedd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

I gofrestru ar gyfer un neu fwy o’r clinigau neu’r cymorthfeydd hyn, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio 08456 000 813.